Marijampolės kolegija vykdo platų spektrą mokslinės veiklos: atlieka užsakomosios mokslinės veiklos paslaugas. Taip pat rengia publikacijas ir straipsnius, leidžia periodinį mokslinių straipsnių leidinį „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737), skirtą socialinių, humanitarinių ir technologinių mokslo krypčių moksliniams teoriniams ir empiriniams tyrimams; organizuoja tarptautines ir respublikines mokslines-praktines konferencijas su Lietuvos ir užsienio partneriais.

Mokslo taikomosios veiklos dokumentai:
  • Marijampolės kolegijos Mokslo taikomosios veiklos tarybos nuostatai

    Parsisiųsti >
  • Marijampolės kolegijos mokslo ir studijų skatinimo lėšų paskirstymo taisyklės

  • Ma­ri­jam­po­lės ko­le­gi­jos Tai­ko­mo­sios moks­li­nės ir meninės veik­los pro­gra­ma 2015-2020 metams

    Parsisiųsti >
  • Įsakymas dėl kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo