Marijampolės kolegija vykdo platų spektrą mokslinės veiklos: atlieka užsakomosios mokslinės veiklos paslaugas. Taip pat rengia publikacijas ir straipsnius, leidžia periodinį mokslinių straipsnių leidinį „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737), skirtą socialinių, humanitarinių ir technologinių mokslo krypčių moksliniams teoriniams ir empiriniams tyrimams; organizuoja tarptautines ir respublikines mokslines-praktines konferencijas su Lietuvos ir užsienio partneriais.

Mokslo taikomosios veiklos dokumentai:
 • Marijampolės kolegijos Mokslo taikomosios veiklos tarybos nuostatai

  Parsisiųsti >
 • Marijampolės kolegijos mokslo ir studijų skatinimo lėšų paskirstymo taisyklės

  Parsisiųsti >
 • Ma­ri­jam­po­lės ko­le­gi­jos Tai­ko­mo­sios moks­li­nės ir meninės veik­los pro­gra­ma 2015-2020 metams

  Parsisiųsti >
 • Įsakymas dėl kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo

  Parsisiųsti >
 • Marijampolės kolegijos klasterių nuostatai

  Parsisiųsti >

Leidinys „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“

Marijampolės kolegija atnaujina leidybą ir kviečia publikuoti straipsnius periodiniame mokslinių straipsnių leidinyje „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737, ISSN 2029-9729 (CD-ROM)), skirtą socialinių, humanitarinių ir technologinių mokslo krypčių moksliniams teoriniams ir empiriniams tyrimams.

Kviečiame pateikti  straipsnius leidinio  numeriui, skirtam pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui.

Numerio rubrikos:

1) istorija, religija ir socialinis darbas;

2) verslas, ekonomika ir vadyba;

3) edukologija ir menas;

4) teisė ir visuomenė;

5) informacinės sistemos ir technologijos.

REIKALAVIMAI

Redakcinės kolegijos vardu / On behalf of the Editorial Board

Prof. dr. Snieguolė Matulienė

Vyriausioji redaktorė

Asmuo kontaktams:

Dr. Salomėja Karasevičiūtė, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja

El.p.: hst@mkolegija.lt

Medžiagą siųsti adresu:

Marijampolės kolegija, P.Armino 92, LT-68303, Marijampolė

El. paštas: direkcija@mkolegija.lt

Telefonas: (8 343) 50750
Puslapis internete: old.marko.lt

Marijampole College Research Periodical „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737)

Description of publication

We consider articles on all aspects of theoretical, empirical and applied research.

Manuscripts are accepted in Lithuanian, English, German, Polish and Russian.

The publications are released in two annual volumes. One volume of this periodical will contain the issues of social science and humanities, while the other will cover the technologies, agriculture, biomedicine and physical sciences. Additional thematic periodical publications can be also issued.

It is intended that „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“is made available in the international research information database.

Authors are invited to submit their article/-s for consideration into publication of the fifth volume of „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“.

On behalf of the Editorial Board
Prof. dr. Snieguolė Matulienė

Contact Person:

Dr. Salomėja Karasevičiūtė
E-mail: HST@mkolegija.lt

Address:
Marijampole College
P.Armino str. 92
LT-68303, Marijampolė, Lithuania

Žurnalas nr. 1

Žurnalas nr. 2

Žurnalas nr. 3

Žurnalas nr. 4

Žurnalas nr. 5

Žurnalas nr. 6

Žurnalas nr. 7

Konferencijos

2021 m.

2021 m. balandžio 8 d. Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedra kartu su Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija, Marijampolės savivaldybės administracija ir Marijampolės socialinės pagalbos centru organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją „SUBURTA ŠEIMA: PAMOKOS IŠMOKTOS PER DRĄSĄ IR MEILĘ“.

2021 m. gegužės 12 d. Mokslinė-praktinė konferencija ,,STUDENTŲ TAIKOMIEJI TYRIMAI“

2021 m. gegužės 20–21 d. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferenciją „VADYBA, VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, INOVACIJOS: TENDENCIJOS IR IŠŠŪKIAI“.

2020 m.

2020-05-21-22 Konferencija „MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS“

2020-12-09 Mokslinės-praktinės konferencijos „Skirtingų galių vaikai: pagalba ir realybė“ programa

2019 m.

2019-01-29 Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija  ,,Šeimos socialinės politikos įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės“.

2019-05-07 Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto organizuota studentų konferencija „Studentų taikomieji tyrimai“, skirta kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui.

2019-05-09–10 Verslo ir ekonomikos katedros organizuota tradicinė tarptautinė konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos 2019“ kartu su LSU Sporto edukologijos fakulteto  Sporto, vadybos ekonomikos ir sociologijos katedra.

2019-09-17 Respublikinės konferencija „Marijampolė XIX amžiuje: kultūra, bažnyčia, visuomenė“, skirta mokytojams humanitarams, muzieji­nin­kams, bibliotekininkams, kultūros ir švietimo darbuotojams, plačiajai visuomenei. Europos paveldo dienų renginių ciklo dalis.

2019-10-17 Pagal KPP (Kaimo plėtros programos) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ vykdyto projekto baigiamoji konferencija „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“.

2019-10-29 Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto organizuota respublikinė konferencija, skirta Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui „Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“

2018 m.

2018-05-10–11 Verslo ir ekonomikos katedros organizuota tradicinė tarptautinė konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos 2018“ kartu su LSU Sporto edukologijos fakulteto Sporto, vadybos ekonomikos ir sociologijos katedra 

2018-04-26 Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto organizuotos studentų konferencija „Studentų taikomieji tyrimai“ programa

2017 m.

Mokslinės praktinės konferencijos „Anglų kalba darbui, verslui ir komunikacijai: dabartis ir perspektyvos“, vykusios 2017-04-07 straipsnių rinkinys

2016 m.

Mokslinės praktinės konferencijos „Lietuvos teisinės valstybės istorinė patirtis ir ateities iššūkiai“, vykusios 2016-05-11 mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys

Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos 2016“, vykusios 2016-05-21-22, tezių rinkinys

SVARBŪS DOKUMENTAI

Marijampolės kolegijos mokslinių praktinių konferencijų organizavimo tvarkos aprašas

Publikacijos ir straipsniai

Marijampolės kolegijos mokslo publikacijų registravimo tvarka

Marijampolės kolegijos dėstytojai, mokslo darbuotojai savo spausdintas arba elektronines/skenuotas publikacijas privalo registruoti MK darbuotojų mokslo publikacijų duomenų bazėje.

Registracijos darbus vykdo VTF bibliotekos bibliotekininkė Janina Alenskienė el.p. janina.alenskiene@mkolegija.lt, tel. 8-616-32317.

Autoriai, registruojantys savo publikacijas, turi pateikti bibliotekininkei:

 1. Leidinio, kuriame išspausdinta publikacija, antraštinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis) bei straipsnio pirmo ir paskutinio(ių) puslapių (kuriuose yra nurodyta santrauka) kopijas (spausdintas arba elektronines/skenuotas).
 2. Užpildytą publikacijos registravimo lapelį (spausdintą arba elektroninį/skenuotą).

Publikacijų rūšis bei mokslo kryptis prašome žymėti pagal pateiktus klasifikatorius:
Mokslo krypčių klasifikatorius

Publikacijų rūšių klasifikatorius

Publikacijos įregistruotos nacionalinėje duomenų bazėje