Kolegijoje vykdoma mokslo taikomoji veikla, kuria siekiama plėtoti bendradarbiavimą su regiono, šalies ir tarptautiniais partneriais, vykdyti veiklą klasteriuose, konsultacinę veiklą bei mokslo taikomuosius tyrimus.  Kolegijos mokslo veiklos modelis remiasi klasterių principais. Taip pat mokslo veikla vykdoma katedrose ir individualiai.

Leidžiamas periodinis mokslinių straipsnių leidinys „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737), skirtas socialinių, humanitarinių ir technologinių mokslo krypčių tyrimų sklaidai.

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos tikslas – plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus ir  eksperimentinę plėtrą, įtraukiant į juos Kolegijos akademinę bendruomenę,  verslo ir kitų socialinių partnerių atstovus, sprendžiant aktualias šalies bei regiono socialines, ekonomines problemas ir užtikrinant taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų sklaidą bei integraciją studijų procese.

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos tikslai:

 • plėtoti regionui ir šaliai aktualius taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, įtraukiant studentus, dėstytojus, verslo ir kitų socialinių partnerių atstovus;
 • plėtoti verslo, viešojo ir valdžios sektoriaus įmonių, įstaigų ir organizacijų užsakomuosius taikomuosius mokslinius tyrimus, galinčius daryti poveikį visuomenės pokyčiams;
 • konsultuoti verslo, viešojo ir valdžios sektoriaus įmones, įstaigas ir organizacijas;
 • stiprinti mokslo ir studijų sinergiją, rengiant visų sričių specialistus, diegiant taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus studijų procese;
 • vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų sklaidą mokslo renginiuose;
 • integruotis į nacionalinę ir tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę.
Mokslo taikomosios veiklos dokumentai
 • Marijampolės kolegijos Mokslo taikomosios veiklos tarybos nuostatai

  Parsisiųsti >
 • Marijampolės kolegijos mokslo ir studijų skatinimo lėšų paskirstymo taisyklės

  Parsisiųsti >
 • Marijampolės kolegijos klasterių nuostatai

  Parsisiųsti >
 • Kasmetinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos vertinimo tvarkos aprašas

  Parsisiųsti >

Ma­ri­jam­po­lės ko­le­gi­jos taikomosios mokslinės veikos kryptys ir tematika 2022 – 2024 metams

 • Leidinys „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“
 • Konferencijos
 • Publikacijos ir straipsniai
 • Mokslo tyrimų etika
 • Apie leidinį

  Marijampolės kolegija kviečia publikuoti straipsnius periodiniame mokslinių straipsnių leidinyje „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737, ISSN 2029-9729 (CD-ROM)), skirtame socialinių, humanitarinių ir technologinių mokslo krypčių moksliniams teoriniams ir empiriniams tyrimams.

  Numerio rubrikos:

  1) istorija, religija ir socialinis darbas;

  2) verslas, ekonomika ir vadyba;

  3) edukologija ir menas;

  4) teisė ir visuomenė;

  5) informacinės sistemos ir technologijos.

  REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS

  Redakcinės kolegijos vardu / On behalf of the Editorial Board

  Prof. dr. Snieguolė Matulienė

  Vyriausioji redaktorė

  Asmuo kontaktams:

  Dr. Salomėja Karasevičiūtė, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja

  El.p.: hst@mkolegija.lt

  Medžiagą siųsti adresu:

  Marijampolės kolegija, P.Armino 92, LT-68303, Marijampolė

  El. paštas: direkcija@mkolegija.lt
  Telefonas: (8 343) 50750
  Puslapis internete: marko.lt

  Marijampole College Research Periodical „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737)

  Description of publication

  We consider articles on all aspects of theoretical, empirical and applied research.

  Manuscripts are accepted in Lithuanian, English, German, Polish and Russian.

  The publications are released in two annual volumes. One volume of this periodical will contain the issues of social science and humanities, while the other will cover the technologies, agriculture, biomedicine and physical sciences. Additional thematic periodical publications can be also issued.

  It is intended that „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ is made available in the international research information database.

  Authors are invited to submit their article/-s for consideration into publication of the fifth volume of „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“.

  On behalf of the Editorial Board
  Prof. dr. Snieguolė Matulienė

  Contact Person:

  Dr. Salomėja Karasevičiūtė
  E-mail: HST@mkolegija.lt

  Address:
  Marijampole College
  P.Armino str. 92
  LT-68303, Marijampolė, Lithuania

 • 2023 m.

  2023 m. gruodžio 13 d. Marijampolės kolegija bendradarbiaudama su Latvijos universitetu (Liepaja University)  organizuotas tarptautinis simpoziumas  „Social Work in Changing World: The Power Of Care And Participation“ 

  Simpoziumo kvietimas

  Simpoziumo programa

  2023 m. gruodžio 7 d. Marijampolės kolegijoje kartu su Marijampolės socialinės pagalbos centru, Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija ir Liepojos universitetu organizuota mokslinė-praktinė konferencija „SOCIALINIAI POKYČIAI IR SOCIALINIS DARBAS: BESIKEIČIANČIOS SOCIALINIO DARBO SĄLYGOS LAIKE IR ERDVĖJE“

   

  2023 m. gegužės 30 -31 d. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „VADYBINĖS, SOCIALINĖS IR TECHNOLOGINĖS INOVACIJOS – VISUOMENĖS GEROVĖS PAGRINDAS”

  Konferencijos programa

  Konferencijos tezių rinkinys

  2023 m. gegužės 18 d. Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Socialinio darbo ir įtraukiojo ugdymo bendrystė: nacionalinės ir tarptautinės patirtys“

  Konferencijos programa

  Konferencijos straipsnių rinkinys

  2023 m. gegužės 4 d. Tarptautinė mokslinėpraktinė studentų konferencija „STUDENTŲ TAIKOMIEJI TYRIMAI“

  Konferencijos programa

  Konferencijos straipsnių rinkinys

  2022 m.

  2022 m. gruodžio 13 d. Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros organizuota mokslinė-praktinė  konferencija „Socialinis darbas: drąsa, viltis ir lyderystė“ kartu su Marijampolės savivaldybės administracija ir Marijampolės socialinės pagalbos centru

  Konferencijos programa

  2022 m.  lapkričio 25 d. Marijampolės kolegija bendradarbiaudama su Latvijos universitetu (Liepaja University)  organizuotas tarptautinis simpoziumas  Social Work in Changing World: The Power Of Care And Participation“ 

  Simpoziumo programa

  2022 m. gegužės 5 d. Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto, Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedra kartu su Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija, Marijampolės savivaldybės administracija ir socialiniais partneriais organizuota nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija „SOCIALINIAI DARBUOTOJAI BE SIENŲ: PAGALBA, RŪPESTIS IR GLOBA“.

  Konferencijos programa

  2022 m. gegužės 17 d.  Respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija ,,STUDENTŲ TAIKOMIEJI TYRIMAI“

  Konferencijos programa

  Mokslinės-praktinės konferencijos „Studentų taikomieji tyrimai, 2022“ straipsnių rinkinys

  2022 m. gegužės 27 d.  Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija ,,VALSTYBĖ, TEISĖ, VIEŠIEJI PIRKIMAI: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS“

  Konferencijos programa

  Konferencijos straipsnių rinkinys

  2021 m.

  2021 m. balandžio 8 d. Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedra kartu su Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija, Marijampolės savivaldybės administracija ir Marijampolės socialinės pagalbos centru organizuota mokslinė-praktinė konferenciją „SUBURTA ŠEIMA: PAMOKOS IŠMOKTOS PER DRĄSĄ IR MEILĘ“.

  Konferencijos programa

  2021 m. gegužės 12 d. Mokslinė-praktinė konferencija ,,STUDENTŲ TAIKOMIEJI TYRIMAI“

  Konferencijos programa

  Mokslinės-praktinės konferencijos „Studentų taikomieji tyrimai“ straipsnių rinkinys

  2021 m. gegužės 20–21 d. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferenciją „VADYBA, VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, INOVACIJOS: TENDENCIJOS IR IŠŠŪKIAI“.

  Konferencijos programa

  Tarptautinės moklinės-praktinės konferencijos „Vadyba, verslas, technologijos, inovacijos: tendencijos ir iššūkiai“ straipsnių rinkinys

  Konferencijos tezių rinkinys (Book of abstracts)

   

  2020 m.

  2020-05-21-22 Konferencija „MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS“

  Konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys

  Konferencijos tezių rinkinys. Book of Abstracts

  Conference program

  2020-12-09 Mokslinė-praktinė konferencija „SKIRTINGŲ GALIŲ VAIKAI: PAGALBA IR REALYBĖ“

  Mokslinės-praktinės konferencijos „Skirtingų galių vaikai: pagalba ir realybė“ programa

  2019 m.

  2019-01-29 Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija  ,,Šeimos socialinės politikos įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės“.

  2019-05-07 Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto organizuota studentų konferencija „Studentų taikomieji tyrimai“, skirta kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui.

  Konferencijos programa

  Konferencijos straipsnių rinkinys

  2019-05-09–10 Verslo ir ekonomikos katedros organizuota tradicinė tarptautinė konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos 2019“ kartu su LSU Sporto edukologijos fakulteto  Sporto, vadybos ekonomikos ir sociologijos katedra.

  2019-09-17 Respublikinės konferencija „Marijampolė XIX amžiuje: kultūra, bažnyčia, visuomenė“, skirta mokytojams humanitarams, muzieji­nin­kams, bibliotekininkams, kultūros ir švietimo darbuotojams, plačiajai visuomenei. Europos paveldo dienų renginių ciklo dalis.

  2019-10-17 Pagal KPP (Kaimo plėtros programos) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ vykdyto projekto baigiamoji konferencija „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“.

  2019-10-29 Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto organizuota respublikinė konferencija, skirta Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui „Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“

  Konferencijos programa

  2018 m.

  2018-05-10–11 Verslo ir ekonomikos katedros organizuota tradicinė tarptautinė konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos 2018“ kartu su LSU Sporto edukologijos fakulteto Sporto, vadybos ekonomikos ir sociologijos katedra 

  2018-04-26 Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto studentų konferencija „Studentų taikomieji tyrimai“

  Konferencijos „Studentų taikomieji tyrimai“ programa

  2017 m.

  2017-09-16 Menų/mokslo klasterio „Kvietiškio dvaro aplinkos pritaikymas rekreaciniams 2017-bendruomenės poreikiams“ organizuota mokslinė diskusija „Kvietiškio dvaras ir Marijampolės miestas: žvilgsnis į kultūrinį paveldą“.

  2017-05-11,12 Verslo ir ekonomikos katedros kartu su LSU Sporto edukologijos fakulteto Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra organizuota tarptautinė konferencija Kaune „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“.

  2017-04-07 Mokslinė praktinė konferencija „Anglų kalba darbui, verslui ir komunikacijai: dabartis ir perspektyvos“

  Mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys

  2017-04-05 Marijampolės kolegija buvo partneris organizuojant tarptautinę konferenciją Lenkijos Ciechanovo valstybinės kolegijos Mlavos fakultete. Doc. dr. Vaidotas Viliūnas konferencijos prezidiumo narys

  2017-01-26 Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros organizuota mokslinė – praktinė konferencija „Bendruomeninės paslaugos pertvarkos kontekste“.

   

  2016 m.

  2016-05-11 Mokslinė praktinė konferencija „Lietuvos teisinės valstybės istorinė patirtis ir ateities iššūkiai“

  Mokslinės praktinės konferencijos mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys

  2016-05-21-22 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos 2016“

  Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys

 • Marijampolės kolegijos mokslo publikacijų registravimo tvarka

  Marijampolės kolegijos dėstytojai, mokslo darbuotojai savo spausdintas arba elektronines/skenuotas publikacijas privalo registruoti MK darbuotojų mokslo publikacijų duomenų bazėje.

  Registracijos darbus vykdo bibliotekos bibliotekininkė Janina Alenskienė el.p. janina.alenskiene@mkolegija.lt, tel. 8-616-32317.

  Autoriai, registruojantys savo publikacijas, turi pateikti bibliotekininkei:

  1. Leidinio, kuriame išspausdinta publikacija, antraštinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis) bei straipsnio pirmo ir paskutinio(ių) puslapių (kuriuose yra nurodyta santrauka) kopijas (spausdintas arba elektronines/skenuotas).
  2. Užpildytą publikacijos registravimo lapelį (spausdintą arba elektroninį/skenuotą).

  Publikacijų rūšis bei mokslo kryptis prašome žymėti pagal pateiktus klasifikatorius:
  Mokslo krypčių klasifikatorius

  Publikacijų rūšių klasifikatorius

 • Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas

  Marijampolės kolegijos atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas (toliau – Komitetas) nagrinėja Kolegijos akademinių darbuotojų pateiktus prašymus atlikti planuojamų mokslinių tyrimų vertinimą dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai, kai atliekami moksliniai tyrimai, kurių dalyviai yra žmonės, taip pat kai atliekami moksliniai tyrimai, kurių metu renkami ir / ar tvarkomi asmens duomenys.

  Komiteto sudėtis:

  Dr. (hp) Kęstutis Žemaitis, profesorius;
  Dr. Živilė Advilonienė, docentė;
  Dr. Salomėja Karasevičiūtė, docentė;
  Dr. Bernardas Vaznonis, docentas;
  Dr. Linas Baublys, Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjas;
  Jurgita Šmulkštytė, Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovė.

  Prašymus atlikti planuojamo mokslinio tyrimo atitikties mokslinių tyrimų etikai siųsti el. paštu moksloetika@mkolegija.lt