GINTARĖ KANTAUTAITĖ

(Verslo anglų kalbos studijų programa)

Kalbiname kolegijos alumnę Gintarę, 2019 metais baigusią Verslo anglų kalbos studijų programą, apie mokslo ir profesinius pasirinkimus bei savo įprasminimą po studijų.

Gintare, pripažinkime, nuo pasiūlymų kur ir ką studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, svaigsta galva. Prieš metus baigei studijas Marijampolės kolegijoje. Kas lėmė tokį pasirinkimą?

Pirmiausia reiktų paminėti tai, kad buvau išvykusi gyventi į Didžiąją Britaniją, tačiau namų ilgesys „įveikė“ mane ir štai aš čia (juokiasi). Šiek tiek neramu buvo pradžioje, nes grįžus iš užsienio įsilieti į gyvenimą Lietuvoje nėra lengva, o mokslas man visuomet buvo geriausias būdas asmeniniam tobulėjimui. Norimam darbui gauti darbinės patirties sukaupusi turėjau, tačiau to nebuvo gana. Trūko akademinės patirties.

Visuomet buvau linkusi ir labai domėjausi užsienio kalbomis, ypač anglų kalba, todėl radusi Verslo anglų kalbos studijų programą ir dar arti namų, Marijampolės kolegijoje, net nedvejojau, ar stoti. Juk tai buvo tai, ko man ir reikėjo.

Kolegiją per čia praleistus trejus metus pažinai neblogai. Kuo, Tavo nuomone, Marijampolės kolegija gali būti patraukli būsimiems studentams?

Puiku yra tai, kad kiekvienas studentas turi galimybę atlikti praktiką įvairiose žinomiausiose regiono įmonėse, socialinėse įstaigose ir organizacijose, įsilieti į verslo aplinką, ten panaudoti ir įgyti naujų žinių, o gal net susirasti būsimą darbo vietą. Pati ypatingai vertinau bibliotekos bei skaityklos resursus bei virtualią kolegijos mokymosi aplinką, kur keliama visa paskaitų medžiaga. Tai žymiai palengvino visą studijų procesą. Ypač nustebino tai, kad kiekvienas studentas, baigęs pasirinktą studijų programą, turi, žinoma, jei motyvacijos užtenka (šypsosi), plačias karjeros galimybes. Pavyzdžiui, mano pasirinkta Verslo anglų kalbos studijų programa yra labai įvairaus spektro, kadangi ruošiami ne tik anglų kalbos profesionalai, bet kartu rengiami specialistai, gebantys dirbti įvairiose tarptautinėse įmonėse kaip vadybininkai, administratoriai, komunikacijos specialistai ir netgi vadovai.

 

Kaip suprantu, viso to nebūtų be kolegijos vadovybės ir dėstytojų įdirbio?

Tikrai taip. Kolegijoje sutikau daug nuostabių dėstytojų, pasižyminčių profesionalumu, draugiškumu bei paslaugumu. O kiek dar nesutikau (šypsosi)? Tie, kuriuos teko pažinti per trejus studijų metus, visuomet buvo pasiruošę kiekvienam padėti, patarti bet kokiu klausimu. Kaip dabar menu, vedamos paskaitos įtraukdavo, nes buvo įvairialypės, o ne vien tik teorijos „kalimas“. Daugelyje jų mokymosi stilius buvo paremtas diskusijų forma, įvairiais seminarais ir dirbtuvėmis. Juk būtent tokiu būdu studentai turi galimybę reikšti savo nuomonę bei dalintis ja tarpusavyje.

„Kolegijoje sutikau daug nuostabių dėstytojų, pasižyminčių profesionalumu, draugiškumu bei paslaugumu.“

Jei reiktų apibendrinti, kaip studijos kolegijoje padėjo pasiekti savo profesinių tikslų? Kokia ta Tavo sėkmės istorija?

Kadangi kolegijos vadovybė bei dėstytojai sudarė puikias galimybes studijuojant dirbti visu etatu, jau antrame studijų kurse įsidarbinau klientų aptarnavimo vadybininke Marijampolėje esančioje baldų gamybos įmonėje „Furnmaster“. Tai buvo geriausia, ko gali tikėtis suaugęs žmogus, norintis ir studijuoti, ir dar užsidirbti (šypsosi). Kasdien bendraudama su klientais iš užsienio valstybių, turėjau progą ne tik pritaikyti savo anglų kalbos žinias, bet įgijau ir naujos darbinės patirties logistikos srityje. Vėliau, po beveik pusantrų metų, įsidarbinau Danijos kapitalo langų ir durų gamintojo įmonėje UAB „Dovista“. Šiuo metu joje dirbu logistikos skyriuje logistikos specialiste. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę toliau taikyti kolegijoje įgytas žinias bei tobulinti naujus įgūdžius, o tai prisideda tiek prie asmeninio, tiek prie profesinio tobulėjimo. Dvejojančius ar planuojančius studijuoti skatinu nebijoti, viskas būna daug paprasčiau, nei įsivaizduojame nepabandę (šypsosi).

Dėkoju už pokalbį. Sėkmingų būsimų pasirinkimų.
Gintarę Kantautaitę kalbino Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovė Ina Miniotienė

POVILAS ISODA

(Verslo vadybos studijų programa)

Visada svajojau būti politiku ir tam, kad pasiekčiau šį laiptelį, teko daug ir sistemingai dirbti, neretai negaunant už tai jokios materialinės naudos. Pirmas rimtas darbas man buvo Studentų atstovybės prezidento pareigos. Būtent studijų metais ir  susiformavo mano didžioji dalis praktinių įgūdžių bei atsirado noras tapti politiku. Vėliau teko dirbti Marijampolės kolegijoje Viešųjų ryšių specialistu, UAB „Agrochema“ pardavimų vadybininku, 2011 m. buvau išrinktas Marijampolės savivaldybės tarybos nariu ir nuo 2013 m. pradėjau dirbti apmokamą politinį darbą. Taip pat niekur neišvykdamas iš Marijampolės, Marijampolės kolegijoje baigiau tęstines KTU studijas ir įgijau vadybos magistro laipsnį.

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda

„Būtent studijų metais ir susiformavo mano didžioji dalis praktinių įgūdžių bei atsirado noras tapti politiku.“

ANTON ROMANOV

(Viešojo maitinimo studijų programa)

Po studijų Marijampolės kolegijoje Anton dirbo geriausiuose Europos restoranuose. Šiuo metu vaikinas yra sparčiai kylanti televizijos žvaigždė Maskvoje, kur turi savo kulinarijos studiją ir moko žmones šio meno. Anton prisipažino, kad mokytis Marijampolės kolegijoje jam toli gražu nebuvo lengva, bet studijos kolegijoje suteikė daug patirties. Anon mums pažadėjo sugrįžti, kad galėtų pasakyti “Žmonės, aš tapau dar geresniu!”.

KĘSTUTIS SABALIAUSKAS

(Informacinių sistemų technologijų studijų programa)

2004 m. Marijampolės kolegijoje baigiau informacinių sistemų technologijų studijų programą. Studijos Marijampolės kolegijoje ir veikla studentų atstovybėje suteikė daug naudingų įgūdžių, leidusių įgyvendinti savo tikslus. Beveik visa laiką po studijų baigimo dirbau IT srityje, iš pradžių Marijampolėje, vėliau Vilniuje. Šiuo metu dirbu pasaulinio mąsto kompanijoje, ofise pačiame Londono centre. Organizaciniai, verslo administravimo bei informacinių technologijų pagrindai leido kaupti patirtį, tobulėti ir sėkmingai siekti karjeros.

„Organizaciniai, verslo administravimo bei informacinių technologijų pagrindai leido kaupti patirtį, tobulėti ir sėkmingai siekti karjeros.“

DAIVA VALAITIENĖ

(Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programa)

Marijampolės kolegijoje Įmonių ir įstaigų administravimą studijuojanti Daiva papasakojo, kad sprendimą mokytis gimtajame mieste esančioje kolegijoje lėmė galimybė pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą. Vieną vaiką auginančiai ir dirbančiai moteriai Marijampolės kolegija buvo ypač patogus pasirinkimas.

Į Kolegiją atvedė noras tobulėti

Daiva dirba sekretore Marijampolės meno mokykloje.  40 metų amžiaus moteris yra įgijusi sekretorės kvalifikaciją Marijampolės profesinio rengimo centre. Kaip vieną iš pagrindinių priežasčių kodėl nusprendė studijuoti Marijampolės  kolegijoje įvardijo norą tobulėti ir įgyti naujų žinių. Pašnekovė neslepia, kad apsispręsti padėjo ir tai, kad galėjo mokytis valstybės finansuojamoje studijų vietoje. Studentė gavo 1 papildomą balą, nes yra baigusi tos pačios krypties profesinio mokymo studijas bei turi darbinės patirties pagal įgytą profesiją.

Visgi, Marijampolės kolegijos priėmimo tarnyba pastebi, kad 2018 metų priėmime  kolegijose liko neužimtos apie 4,5 tūkst. Valstybės finansuojamų studijų vietų, t. y. apie pusė visų tais metais kolegijoms skirtų valstybės finansuojamų studijų vietų.

Nustebino karjeros galimybės

Daugiau nei 10 metų sekretorės darbą dirbanti Daiva sako nustebusi kai sužinojo apie ypač plačias karjeros galimybes baigus Įmonių ir įstaigų administravimo studijas. Absolventai gali dirbti biuro administratoriais, personalo skyriaus specialistais, vadovo padėjėjais ir užimti kitas pareigas įvairiose verslo, mokslo, švietimo ir kultūros įstaigose bei visuomeninėse organizacijose. Praktinę patirtį jau sukaupusi studentė atrado ir naujų studijų dalykų, vienas tokių – buhalterinė apskaita. Anot studentės, pravertė išplėsti ir atnaujinti jau turėtas žinias, ypač įdomu buvo mokytis anglų ir rusų kalbų, informacinių sistemų bei dokumentų valdymo studijų dalykų.

Besidomintiems verslo ir viešosios vadybos mokslais Marijampolės kolegija siūlo rinkis net iš keturių šios krypties studijų programų: Buhalterinės apskaitos, Įmonių ir įstaigų administravimo, Kultūros ir sporto vadybos, Sveikatingumo ir grožio verslo.

Praktinės patirties dar neturintys studentai jos pasisems studijų Marijampolės kolegijoje metu. Marijampolės kolegijos studentai praktinius įgūdžius gali tobulini įvairiose privataus verslo, viešojo sektoriaus ir kitose įmonėse ar įstaigose. Taip pat studentai vis dažniau pasinaudoja galimybe Erasmus+ praktiką atlikti užsienyje.

Patogi mokymosi aplinka

Pašnekovė teigia, kad paskaitas lanko noriai, nes dėstytojai draugiški ir paslaugūs, o mokytis įdomu. Daiva taip pat dažnai užsuka į kolegijos biblioteką, kur randa visus reikalingus mokymosi išteklius. Studijas palengvina virtualioje mokymosi aplinkoje talpinama paskaitų medžiaga, kuri yra ypač išsami ir su visais reikiamais paaiškinimais. Moters nuomone, studentams Marijampolės kolegijoje sudarytos geros sąlygos, įrengtos laisvalaikio, sporto erdvės, veikia valgykla ir bendrabutis.

Keisti darbo neplanuoja

Studentė atskleidė, kad artimiausiu metu konkrečių planų dėl savo karjeros neturi ir esamo darbo keisti neplanuoja. Priešingai, tikisi, kad įgytos žinios leis dar geriau atlikti einamas pareigas. Tačiau, moters nuomone, ateityje prireikus ieškoti naujo darbo studijos kolegijoje ir aukštojo mokslo diplomas neabejotinai pasitarnaus.

ARŪNAS ČMUKAS

(Žemės ūkio technologijų studijų programa)

2008 m. baigiau Marijampolės kolegiją, Verslo ir technologijų fakultetą, Žemės ūkio technologijų studijų programą, studijas baigiau su pagyrimu.

Studijos Marijampolės kolegijoje ne tik suteikė daug teorinių žinių, bet buvo sudarytos sąlygos nuolat teorines žinias pritaikyti praktikoje, t. y. pastoviai organizuojamos išvykos į gyvulininkystės ir augalininkystės ūkius, įvairias žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo įmones. Taip pat kolegijoje įgytos žinios buvo puikus pagrindas tolimesnėms magistrantūros studijoms Lietuvos žemės ūkio universitete. Turėčiau pastebėti, kad studijuojant kolegijoje, buvo sudarytos visos galimybės įgyti ne tik profesinių žinių, bet ir aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Dar studijuodamas kolegijoje, praktinių užsiėmimų žemės ūkio bendrovėse, įmonėse sulaukdavau darbdavių pasiūlymų.

„Studijuojant kolegijoje, buvo sudarytos visos galimybės įgyti ne tik profesinių žinių, bet ir aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.“

VIOLETA CVIRKAITĖ-BENDELSTON

(Muzikos pedagogikos studijų programa)

Aš, Violeta Cvirkaitė-Bendelston, gimiau ir augau Marijampolėje. Dar visai mažytė pareiškiau norinti tapti dainininke ir niekuo kitu. Vokalo pagrindų mokiausi nuo septynerių metų. Baigusi vidurinę mokyklą įstojau į Marijampolė kolegiją, pasirinkau muzikos pedagogikos specialybę, akomponiatorės specializaciją.

Studijos Marijampolės kolegijoje man davė labai daug žinių, praktikos ir patikėjimo savimi. Džiaugiuosi, kad baigiau Marijampolės kolegiją. Niekur kitur studijuodama po to negavau tiek daug – kiek studijuodama MK muzikos pedagogiką čia, savo gimtajame mieste, ir aktyviai dalyvaudama kolegijos studentų atstovybės veikloje. Ypatingai buvo naudingos praktikos, kurios buvo kiekviename semestre. Dabar, dirbdama miuziklo studijos vadove, panaudoju beveik visas gautas žinias, ypatingai muzikos didaktikos, praktines ir psichologines. Džiaugiuosi, kad įgyvendinau savo vaikystės svajonę tapti dainininke, taip pat įkurti savo miuziklo studiją. O studentų atstovybės veikloje man pavyko įgyvendinti visas mano „crazy“ idėjas, pavyzdžiui viena iš jų – akcija „Rūkymui-NE“, kai J. Basanavičiaus aikštėje prašėme žmones keisti cigaretes į saldainius. Tuo pat metu žmonėms dovanojome koncertą ir organizavome viktoriną, varžybas, kuriose praeiviai mielai dalyvavo. Taip pat parašiau himną „Fuksų stovyklai“. Kolegijoje atradau save naujai :).

Šiuo metu aš Visagino kūrybos namų renginių organizavimo, projektinio darbo, socializacijos sektoriaus vedėja, taip pat yra miuziklo studijos „Viol@“ įkūrėja ir vadovė, „Verdenės“ gimnazijos šokio ir teatro menų mokytoja, be to dar vadovauju šokių studijai, saviraiškos klubui „Langas“.

Aktyviai dirbu su vaikais ir jaunimu, statau naujus miuziklus, dalyvauju respublikiniuose bei tarptautiniuose projektuose.

„Dabar, dirbdama miuziklo studijos vadove, panaudoju beveik visas gautas žinias, ypatingai muzikos didaktikos, praktines ir psichologines.”

AUŠRINĖ PAUKŠTYTĖ

(Turizmo administravimo studijų programa)

Esu Aušrinė Paukštytė, Marijampolės kolegijoje studijavau turizmo administravimą, studijas pabaigiau 2014 m. Visą gyvenimą augau ir gyvenau Lietuvoje. Visada buvau pareiginga, atsakinga, darbšti mokinė, vėliau ir studentė. Taip pat esu labai žingeidi, neužsistovinti vienoje vietoje ir nelaukianti, kol kas nors įvyks savaime. Jeigu ko nors užsimanau, vadinasi ir padarysiu viską, kad to pasiekčiau. Lygiai taip pat nutiko ir su mano studijomis. Visada mėgau bendrauti su žmonėmis, niekada nebijojau išmėginti ką nors naujo, mėgau keliones, tad pamaniau, kad turizmo studijos man bus pats tas. Per tris studijų metus turėjau begalę skirtingų praktikų įvairiose su turizmu susijusiose vietose, pradedant kolegijoje įrengtu turizmo informaciniu centru, baigiant turizmo agentūromis bei 4 žvaigždučių viešbučiu. Studijuodama Marijampolės kolegijoje ne tik įgijau praktinių įgūdžių, bet ir sužinojau daug dalykų apie turizmo teorinę pusę, kaip aš pati vadinu „turizmo virtuvę“, kuri nėra jau taip lengvai suprantama ir perkandama kaip kad gali pasirodyti iš pirmo karto. Laikui bėgant prisijungiau ir prie Marijampolės kolegijos studentų atstovybės, turėjau galimybę atstovauti, ne tik, kad savo studijų programą, tačiau ir visą kolegiją populiariose studijų mugėse Lietuvoje.

„Studijuodama Marijampolės kolegijoje ne tik įgijau praktinių įgūdžių, bet ir sužinojau daug dalykų apie turizmo teorinę pusę.“

ERIKA DINKEVIČIŪTĖ

(Socialinio darbo studijų programa)

2011 m. baigiau Marijampolės kolegiją ir įgijau socialinio darbo profesinę kvalifikaciją. Šias studijas pasirinkau neatsitiktinai, iš prigimties esu jautri, empatiška asmenybė, todėl dar lankydama mokyklą žinojau, kad noriu padėti kitiems, būti reikalinga tiems, kuriems reikalinga pagalba. Taigi, Marijampolės kolegija buvo puiki vieta pasibaigti norimas studijas, neišvykstant iš gimtojo miesto. Studijuodama kolegijoje įgijau maksimalų teorinių žinių bagažą ir praktinių žinių kiekį, studijos kolegijoje leido man įsitvirtinti darbo rinkoje, susivokti, kurioje srityje noriu tobulėti ir kokių tikslų sieksiu.

Galiu tarti ačiū Marijampolės kolegijai ne tik už žinių bagažą, bet ir už pirmąją darbo vietą. Dvejus metus dirbau Marijampolės kolegijoje, socialinio darbo katedros administratore. Šis darbas leido pagilinti žinias, nes nuolatos teko susidurti su socialinio darbo programos studijų procesu, tas mane sustiprino kaip šios srities specialistę. Dar dirbdama Marijampolės kolegijoje supratau, kad noriu tobulėti, noriu įgyti daugiau patirties, todėl 2012 m., pradėjau studijuoti Socialinio darbo organizavimo magistrantūros (VDU) studijose. Po dviejų metų studijų, sėkmingai įgijau socialinio darbo magistro laipsnį. Savo žinias pritaikiau naujoje darbo vietoje, šiuo metu dirbu socialinės globos namuose su asmenimis turinčiais proto ir psichinę negalę, aktyviai dalyvauju visose visuomeninėse veiklose, esu socialinių darbuotojų asociacijos pirmininko pavaduotoja. Džiaugiuosi įgyta specialybe, taigi linkiu visiems stengtis, tobulėti ir siekti savo užsibrėžtų tikslų, Marijampolės kolegija gali būti viso to pradžia. Sėkmės!

„Studijuodama kolegijoje įgijau maksimalų teorinių žinių bagažą ir praktinių žinių kiekį, studijos kolegijoje leido man įsitvirtinti darbo rinkoje, susivokti, kurioje srityje noriu tobulėti ir kokių tikslų sieksiu.“

GINTARAS MATUSEVIČIUS

(Buhalterinės apskaitos studijų programa)

Esu Gintaras Matusevičius. Marijampolės kolegijoje 2018 metais baigiau buhalterinės apskaitos ištęstines bakalauro studijas. Mano karjeros kelias prasidėjo 2014 metais. Po darbo užsienyje grįžęs į Lietuvą nusprendžiau, kad reikia išsikovoti vietą po saule čia – Lietuvoje. Svarsčiau, kur stoti, arčiausiai buvo Marijampolės kolegija, todėl pasirinkau būtent šią aukštąją mokyklą. Iš visų siūlomų specialybių pasirinkau buhalterinės apskaitos ištęstines studijas, nes labai patinka matematika – skaičiai man „kalba“. Tuo metu mano tikslas buvo paprastas: įgijęs šią specialybę „prasimušiu“ bet kur – Suvalkijoje daug smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, buhalteriai reikalingi, įsibėgėsiu. Kaip paaiškėjo vėliau, tikrai neklydau.

Trečiojo kurso pradžioje profesinės veiklos praktiką atlikau  sėkmingai buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioje įmonėje. Vadovė patikėjo mano kompetencija. Vėliau, gerų rekomendacijų iš dėstytojų dėka, buvau priimtas praktikai dar vienoje įmonėje. Jau trečiojo kurso pabaigoje lektorės Birutės Petrošienės ir dekano Vlado Beržanskio rekomendacijų dėka įsidarbinau Marijampolėje kelionių agentūroje „Jotva“ buhalteriu. Gavau neįkainojamos patirties apskaitos ir turizmo srityse. Paskaitų metu įgytos žinios ir įgūdžiai labai pravertė, taip pat man  buvo sudarytos sąlygos dalyvauti visuomeninėje veikloje, tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Smagu jausti paramą iš dėstytojų kolektyvo, kai žinai, kad jiems rūpi, kad studentai ne tik įsisavintų žinias, bet tas žinias pritaikytų praktikoje. Paskaitų metu buvo puikiai paskirstytas laikas tarp praktinių ir teorinių užsiėmimų. Studentai ruošiami ne tam, kad gautų diplomą, bet kad baigę studijas susirastų darbą ir būtų konkurencingi darbo rinkoje.

„Esu be galo dėkingas Marijampolės kolegijos dėstytojų kolektyvui už suteiktas žinias, paramą ir visokeriopą pagalbą. Čia gera sugrįžti!“