Imitacinė bendrovė „Marko Mantingėlė“

Jos paskirtis – skatinti savarankišką, aktyvų ir atsakingą požiūrį į profesinę veiklą, gilinti studentų praktinius verslo valdymo įgūdžius, imituojant realios įmonės veiklą. IB „Marko Mantingėlė“ įregistruota, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių registro įsakymu „Simulith“ tinklo registre, 2002 m. vasario 25 d.

IB „Marko Mantingėlė“ praktikos tikslai:
 • pritaikyti studentų teorines žinias praktiniame versle;
 • ugdyti verslumo įgūdžius ir juos įtvirtinti;
 • vykdyti partnerystę su realia įmone ugdant dalykines kompetencijas.
Praktikos IB „Marko Mantingėlė“ nauda:
 • studentai įgyja praktinių darbo įgūdžių imitacinėje ir realioje verslo įmonėje.
 • pagal individualias mokymo programas studentai VPM firmoje dirba tam tikrą numatytą akademinių valandų skaičių per metus.
IB „Marko Mantingėlė“ sudaro padaliniai:
 • personalo skyrius; administracija,
 • viešųjų ryšių,
 • informacijos valdymo 
 • tiekimo – gamybos skyrius;
 • pardavimų – marketingo skyrius (mokomoji kavinė);
 • finansų-buhalterijos skyrius.

IB „Marko Mantingėlė“ rūšis: UAB
Įmonės adresas: P. Armino g. 92-4, LT-68125 Marijampolė
Veiklos pobūdis: Šaldytų duonos ir pyrago gaminių gamyba ir prekyba
„Simulith“ identifikavimo kodas: LT-MAR
Įmonės kodas: 155555575
Registracijos Nr. 12345057
Įmonė įregistruota: 2002 m. vasario 25 d.
Įmonė pervadinta: 2010 m. gruodžio 1 d.

IB „Marko Mantingėlė“ turi sertifikuotą Europen Pen International pažymėjimą.