Priėmimas į Marijampolės kolegiją vykdomas per bendrajį LAMA BPO priėmimą ir per Tiesioginį priėmimą!

Studentų priėmimo konsultacinio centro dokumentai

PRAŠYMAS STUDIJUOTI

Prašymą studijuoti gali pateikti atvykęs į kolegiją (P. Armino g. 92, 2 aukšte, 205 kabinete) į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf):
Ateidamas pasiimk šiuos dokumentus (reikalingi originalai ir paprastos kopijos):
• asmens tapatybės kortelę arba pasą;
• asmens fotonuotrauką 3×4;
• brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
• dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopiją;
• sumokėto studijų registravimo mokesčio (24 €) įrodymą (kvitą, pavedimo kopiją ir pan.) Kad viskas vyktų greičiau, registracijos mokestį sumokėk internetu arba banko padalinyje iki atvykstant pasirašyti sutarties.

 

Kilus klausimams kreiptis į:

Studentų priėmimo konsultacinio centro kontaktai
Mob. tel. +370 612 88087
El. paštas priemimas@mkolegija.lt

Darbo laikas:
I–IV 8.15–17 val.
V 8.15–15.45 val.
Pietų pertrauka 12–12.30 val.

Konkursinio balo sandara pagal studijų programas

Studijų kryptis arba krypčių grupėStudijų programaPirmasis dalykasSvertinis koficientasAntrasis dalykasSvertinis koficientasTrečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientasLietuvių kalbos ir literatūros svertinis koficientas
Humanitariniai mokslai (N)
N07 kalbos studijosVerslo anglų kalba ir komunikacijalietuvių kalba ir literatūra 0,4istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos0,2 0,2užsienio kalba – 0,2
Teisė (K)
K01 teisėTeisė ir viešieji pirkimai istorija 0,4matematika arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba0,2 0,20,2
Socialiniai mokslai (J)
J04 socialinis darbas Socialinis darbasistorija 0,4matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,20,2
Ugdymo mokslai (M)
M01 pedagogikaVaikystės pedagogika lietuvių kalba ir literatūra 0,4matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos0,2 0,2
istorija – 0,2
Verslo ir viešoji vadyba (L)
L02 vadybaDarnaus verslo vadyba

Tarptautinio verslo vadyba

Transporto logistika
matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba0,2 0,20,2
L04 apskaitaBuhalterinė apskaitamatematika0,4istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba0,20,20,2
Informatikos mokslai (B)
B04 informatikos inžinerijaInformacinių sistemų technologijos ir kibernetinė saugamatematika 0,4informacinės technologijos arba fizika0,2 0,20,2

Marko moksleivių akademija

Žiurėti

MARKO MOKSLEIVIŲ AKADEMIJA – tai užsiėmimų ciklas jauniems žmonėms, norintiems pasikartoti, pagilinti konkrečių dalykų (lietuvių k. ir literatūros, istorijos, matematikos) žinias.

Marko moksleivių akademija siūlo rinktis šiuos modulius:

  • Lietuvių k. ir literatūros (IV gimnazijos klasių moksleiviams),
  • Matematikos (IV gimnazijos klasių moksleiviams),
  • Istorijos (IV gimnazijos klasių moksleiviams).