Studentų priėmimo konsultacinio centro dokumentai

Kilus klausimams kreiptis į:

Studentų priėmimo konsultacinio centro kontaktai
Mob. tel. +370 612 88087
El. paštas priemimas@mkolegija.lt

Konkursinio balo sandara pagal studijų programas

Studijų kryptis arba krypčių grupėStudijų programaPirmasis dalykasSvertinis koficientasAntrasis dalykasSvertinis koficientasTrečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientasLietuvių kalbos ir literatūros svertinis koficientas
Humanitariniai mokslai (N)
N07 kalbos studijosVerslo anglų kalba ir komunikacijalietuvių kalba ir literatūra 0,4istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos0,2 0,2užsienio kalba – 0,2
Teisė (K)
K01 teisėTeisė ir viešieji pirkimai istorija 0,4matematika arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba0,2 0,20,2
Socialiniai mokslai (J)
J04 socialinis darbas Socialinis darbasistorija 0,4matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,20,2
Ugdymo mokslai (M)
M01 pedagogikaVaikystės pedagogika lietuvių kalba ir literatūra 0,4matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos0,2 0,2
istorija – 0,2
Verslo ir viešoji vadyba (L)
L02 vadybaDarnaus verslo vadyba

Tarptautinio verslo vadyba

Transporto logistika
matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba0,2 0,20,2
L04 apskaitaBuhalterinė apskaitamatematika0,4istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba0,20,20,2
Informatikos mokslai (B)
B04 informatikos inžinerijaInformacinių sistemų technologijos ir kibernetinė saugamatematika 0,4informacinės technologijos arba fizika0,2 0,20,2