Kviečiame rinktis studijas Marijampolės kolegijoje!

 • Studentų priėmimo 2024 m. konkursinio balo sudarymo principai ir kiti kriterijai
 • 2023 M. CENTRALIZUOTO LAMA BPO PRIĖMIMO DATOS
 • Studijų programos
 • Minimalūs reikalavimai stojantiesiems
 • Konkursinis balas
 • Motyvacinio vertinimo tvarkos aprašas
 • Centralizuotas priėmimas per LAMA BPO
 • Priėmimas kolegijoje
 • Užsieniečių priėmimas
 • Reikalingi dokumentai
 • El. sutarčių pasirašymas
 • Metinė studijų kaina
 • BENDRABUTIS
 • Marijampolės kolegijos studentų priėmimo 2024 m. konkursinio balo sudarymo principai ir kiti kriterijai

 •  

  Pagrindinis priėmimas

  Prašymų priimti studijuoti registravimas

  Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

  2023-06-01 – 2023-07-28 12 val.
  Stojančiųjų į Vaikystės pedagogikos studijų programą motyvacijos vertinimas* 2023-06-20

  2023-06-22

  2023-07-25 – 2023-07-27

  Kvietimo studijuoti paskelbimas 2023-08-02 iki 12 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

  Kolegijoje, adresu:

  P. Armino g. 92-4, Studentų priėmimo konsultaciniame centre 208 kab.

  2023-08-03 8 val. – 2023-08-04 16 val.
  El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas** 2023-08-02 15 val. – 2023-08-04 16 val.
  Papildomo priėmimo pirmas etapas Prašymų priimti registravimas***

  Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

  2023-08-07 15 val. – 2023-08-10
  Stojančiųjų į Vaikystės pedagogikos studijų programą motyvacijos vertinimas 2023-08-08 – 2023-08-09
  Kvietimo studijuoti paskelbimas 2023-08-16 iki 12 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

  Kolegijoje, adresu:

  P. Armino g. 92-4, Studentų priėmimo konsultaciniame centre 208 kab.

  2023-08-17 8 val. – 2023-08-18 16 val.
  El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas** 2023-08-16 15 val. – 2023-08-18 16 val.
  Papildomo priėmimo antras etapas Prašymų priimti registravimas***

  Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

  2023-08-21 15 val. – 2023-08-24
  Stojančiųjų į Vaikystės pedagogikos studijų programą motyvacijos vertinimas 2023-08-22 – 2023-08-23
  Kvietimo studijuoti paskelbimas 2023-08-28 iki 12 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

  Kolegijoje, adresu:

  P. Armino g. 92-4, Studentų priėmimo konsultaciniame centre 208 kab.

  2023-08-29 8 val. – 2023-08-30 17 val.
  El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas** 2023-08-28 15 val. – 2023-08-30 17 val.

  * stojantieji pasirinktinai gali dalyvauti motyvacjos vertinime, stojant į valstybės nefinansuojamą studijų vietą už teigiamą motyvacijos vertinimą skiriamas 1 papildomas balas

  ** informacija dėl numatyto el. sutarčių su pakviestaisiais sudarymo gali būti tikslinama, žiūrėti https://marko.lt/priemimas/

  *** prašymus į valstybės finansuojamas studijų vietas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas  su studijų stipendija gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ir valstybės nefinansuojamų vietų su studijų stipendija

   

 • Studijų programos 2023 m. priėmimui

   

  Valstybinis studijų programos kodas Studijų programos pavadinimas Specializacijos pavadinimas
  Studijų forma1 ir trukmė (metai)
  Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija
  NL
  IS

  Studijų programos bendrajam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas

  (per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti  informacinę sistemą – LAMA BPO)

  6531LX067 Buhalterinė apskaita ir finansai Be specializacijų 3 4 Verslo vadybos profesinis bakalauras
  6531BX019 Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga Be specializacijų 3 4 Informatikos mokslų profesinis bakalauras
  6531NX004 Verslo anglų kalba ir komunikacija Be specializacijų 3 4 Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras
  6531MX010 Vaikystės pedagogika (pradinis ugdymas/ikimokyklinis ugdymas)2 Pradinis ugdymas

  Ikimokyklinis ugdymas

  3 4 Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas
  6531JX014 Socialinis darbas Socialinis darbas sveikatos priežiūroje

  Socialinio darbo vadyba

  3 4 Socialinių mokslų profesinis bakalauras, socialinis darbuotojas
  6531LX068 Tarptautinio verslo vadyba Be specializacijų 3 4 Verslo vadybos profesinis bakalauras
  6531LX072 Darnaus verslo vadyba Kultūros ir sporto industrijos

  Sveikatingumo ir grožio verslas

  Socialinių medijų rinkodara

  Agroverslas

  3 4 Verslo vadybos profesinis bakalauras
  6531LX123 Transporto logistika Be specializacijų 3 4 Verslo vadybos profesinis bakalauras
  6531KX006 Teisė ir viešieji pirkimai Be specializacijų 3 4 Teisės profesinis bakalauras
  Bendrosios praktikos slauga3 Be specializacijų 3,5 Sveikatos mokslų profesinis baklauras, bendrosios praktikos slaugytojas
  Medijų vadyba Be specializacijų 3 4 Verslo vadybos profesinis bakalauras
  IT sistemų administravimas (Trumpųjų studijų programa)3 1,5 Sistemų administratorius

  Studijų programos priėmimui į Marijampolės kolegiją  tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas anglų kalba

  6531NX004 Verslo anglų kalba ir komunikacija Be specializacijų 3 Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras
  6531BX019 Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga Be specializacijų 3 Informatikos mokslų profesinis bakalauras
  6531LX068 Tarptautinio verslo vadyba Be specializacijų 3 Verslo vadybos profesinis bakalauras
  6531JX014 Socialinis darbas Socialinis darbas sveikatos priežiūroje

  Socialinio darbo vadyba

  3 Socialinių mokslų profesinis bakalauras, socialinis darbuotojas

  1 – NL – nuolatinės studijos, IS – ištęstinės studijos

  2 – stojantieji pasirinktinai gali dalyvauti motyvacjos vertinime, stojant į valstybės nefinansuojamą studijų vietą už teigiamą motyvacijos vertinimą skiriamas 1 papildomas balas

  3 – priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus patvirtinta SKVC

   

   

   

 • Į Kolegiją priimami asmenys, turintys ne žemesnį negu vidurinį išsilavinimą:

  • Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgyjimo metų, minimalus stojamasis konkursinis balas – 4,3 (šis reikalavimas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo”.
  • Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgyjimo metų, minimalus stojamasis konkursinis balas – 2.

  Minimalius reikalavimus stojantiems (žr. lentelėje) 2023 m. į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio  30 d. įsakymas Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ ir Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašas. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. V-407 „Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2023 metais nustatymo“

  Minimalūs reikalavimai stojantiesiems

  Vidurinio išsilavinimo įgijimo metai Į valstybės finansuojamas vietas Į valstybės nefinansuojamas vietas
  Lietuvių k. ir literatūros

  VBE1

  Užsienio kalbos

  VBE2/nuo 2021 m. –laisvai pasirenkamo dalyko VBE

  Matematikos

  VBE

  2023 ir 2024 Išlaikyti trys VBE: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirenkamo dalyko. Pakanka visų šių egzaminų minimalios išlaikymo ribos – 16 balų.

  Penkių dalykų geriausių metinių pažymių aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 6 balai.

  Lietuvos respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m.  rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ (Galiojanti suvestinė redakcija 2021-09-01).

  Išlaikytas bent vienas VBE ir pasiektas minimalus konkursinis balas
  2021 ir 2022 Išlaikyti trys VBE: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirenkamo dalyko. Pakanka visų šių egzaminų minimalios išlaikymo ribos – 16 balų.

  Penkių dalykų geriausių metinių pažymių aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 6 balai.

  Lietuvos respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m.  rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ (Galiojanti suvestinė redakcija 2021-09-01).

  2019 ir 2020 Išlaikyti visų trijų dalykų VBE;

  Penkių dalykų geriausių metinių pažymių aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 6 balai.

  (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d.   įsakymas Nr. V-661, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/02b72eb0471b11ea8895faf9aa6b1770

  Išlaikytas bent vienas VBE ir pasiektas minimalus konkursinis balas
  20183 Išlaikytas VBE arba MBE4 Išlaikytas VBE Ne mažiau kaip 25 balais išlaikytas VBE
  2017 Išlaikytas VBE Minimalūs reikalavimai netaikomi, pakanka turėti vidurinį išsilavinimą[1]
  2016
  2015 Neprivalomas
  2014 Minimalūs reikalavimai netaikomi, pakanka turėti vidurinį išsilavinimą

  1 – VBE –valstybinis brandos egzaminas

  2 – Vietoje užsienio k. VBE gali būti įskaitomas tarptautinis užsienio k. egzaminas

  3 – 2018 m. abiturientams gali būti taikomi 2018 m.reikalavimai arba 2019 ir 2020 metų abiturientams nustatyti reikalavimai. Automatiškai imamas stojančiajam palankiausias variantas.

  4 – MBE – mokyklinis brandos egzaminas

   

 • Konkursinis balas – vienintelis rodiklis, kuris nulemia stojančiojo vietą konkursinėje eilėje ir kvietimą studijuoti pagal vieną iš pasirinktų pageidavimų.

  Konkursinis balas formuojamas pagal pagrindinius ir papildomus Pagrindiniai konkursinio balo kriterijai (žr. lentelėse):

  • pagrindinio (pirmojo) dalyko VBE įvertinimas, jo svertinis koficientas – 0,4. Jei šio vertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui;
  • antrojo dalyko VBE įvertinimas arba metinis pažymys, jo svertinis koficientas – 0,2;
  • trečiojo dalyko VBE (bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas VBE) įvertinimas arba metinis pažymys, jo svertinis koeficientas – 0,2;
  • ketvirto dalyko lietuvių kalbos ir literatūros VBE arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, VBE įvertinimas (pretenduojantiems studijuoti Vaikystės pedagogikos ir Verslo anglų kalbos ir komunikacijos studijų programose) stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas į konkursinį balą gali būti skaičiuojamas ir mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino vertinimas; svertinis koeficientas – 0,2.

  Jei VBE nelaikytas, vietoje jo imamas atitinkamo dalyko metinis pažymys (netaikoma pirmajam (pagrindiniam) dalykui). Konkursinio balo skaičiuoklė – https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/konkursinio-balo-skaiciuokle/

  Jei asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje VBE įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašo 4 priede nustatyta tvarka.

   

   Konkursiniam balui reikalingų VBE bei mokomųjų dalykų metiniai pažymiai ir svertiniai koeficientai

  Studijų programos Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai (SK)
  Pirmasis dalykas

   

  SK Antrasis dalykas   SK Trečiojo dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, SK Lietuvių kalbos ir literatūros SK
  Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga matematika

   

  0,4

   

  informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija 0,2 0,2 0,2
  Buhalterinė apskaita ir finansai istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba  

  0,2

   

  0,2

  0,2
  Darnaus verslo vadyba
  Tarptautinio verslo vadyba
  Transporto logistika
  Medijų vadyba

   

  Vaikystės pedagogika (pradinis ugdymas/ikimoky-klinis ugdymas) lietuvių kalba ir literatūra

   

  0,4 matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos, arba geografija 0,2 0,2 istorija  – 0,2
  Verslo anglų kalba ir komunikacija 0,4 istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba, jei kalba nesikartoja su trečiojo ar ketvirtojo dalyko kalba 0,2 0,2 užsienio k. –

  0,2

  Socialinis darbas istorija 0,4 matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
  Teisė ir viešieji pirkimai matematika arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba
  Bendrosios praktikos slauga biologija 0,4 chemija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba fizika 0,2 0,2 0,2

   

  Konkursinio balo dedamosios ir jų svertiniai koeficientai  stojant į trumposios pakopos studijas

  Konkursiniai dalykai

  Trumpųjų studijų programa Pirmoji dedamoji Antroji dedamoji Trečioji dedamoji
  0,3 0,5 0,2
  IT sistemų administravimas Matematika arba fizika, arba chemija, arba informacinės technologijos IV lygio kvalifikacijos kompetencijų teorijos ir praktikos darbo vertinimų vidurkis arba stojamasis testas Kiti pasiekimai

   

  Papildomi konkursinio balo kriterijai ir balai pateikti lentelėse. Papildomi balai suteikiami stojantiems į visas Kolegijos studijų programas, į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas.

  Papildomi konkursinio balo kriterijai ir balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojams studijų vietas

  Kriterijus Kriterijaus vertė
  Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas 0,25 balo
  Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba 0,5 balo
  Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.

  Vertinami tik 10, gimnazijos II–IV klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

  aukso medalis arba I vieta – 2,5 balo;

  sidabro medalis arba II vieta – 1,5 balo;

  bronzos medalis arba III vieta – 1 balas

  Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.

  Vertinami tik 10, gimnazijos II–IV klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

  aukso medalis arba I vieta – 1,5 balo; sidabro medalis arba II vieta – 1 balas; bronzos medalis arba III vieta – 0,5 balo
  Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiesiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją 1 balas
  Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius 0,25 balo

   

  Už kitus pasiekimus stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas per centralizuotą priėmimą, skiriami papildomi balai, kurie įskaičiuojami į minimalų stojamąjį konkursinį balą – 2 (žr. lentelę):

  Papildomi konkursinio balo kriterijai ir balai stojant į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

  Kriterijus Kriterijaus vertė
  Ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose 0,5 balo
  Baigta tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programa 1 balas
  Baigta aukštoji mokykla 1 balas
  Baigta aukštesnioji mokykla 0,5 balo
  Baigta MarKo moksleivių akademija 1 balas
  Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą (taikoma tik stojantiems į tos pačios studijų krypties programas) 1 balas
  Stojantiems į Vaikystės pedagogikos studijų programą, baigusiems menų mokyklų dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės programas, muzikos mokyklas 0,5 balo
  Stojantiems į Vaikystės pedagogikos studijų programą, teigiamas motyvacijos testo vertinimas 1 balas
  Stojantiems į Informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programą, baigusiems jaunųjų programuotojų mokyklas arba turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) 0,5 balo
 •  

  Stojančiųjų į Marijampolės kolegijos pedagoginių studijų programą „Vaikystės pedagogika (Ikimokyklinis ugdymas/Pradinis ugdymas)“ motyvacijos vertinimo pokalbio turinio ir vertinimo kriterijai yra numatyti

  Motyvacinio vertinimo tvarkos aprašas

  *Pasirinkus laikyti motyvacinį vertinimą, privaloma užsipildyti LAMA BPO sistemoje (kiti pasiekimai – pagal aukštąją mokyklą (pasirenkate Marijampolės kolegija) – „Mano motyvacija studijuoti Vaikystės pedagogikos studijų programą buvo įvertinta Marijampolės kolegijos“ tada paspauskite tinka ir nurodykite metus 2023, viską išsaugokite.

 • Kolegijoje 2023 m. vykdomas centralizuotas priėmimas LAMA BPO nustatyta tvarka per pagrindinį ir papildomą priėmimo etapus.

  • Teisingai užpildžius prašymą, atitinkamoje grafoje prie kiekvieno pasirinkimo konkursiniai balai įrašomi automatiškai. 2023 m. baigusiems bendrojo lavinimo mokyklas ir dar negavusiems brandos atestato, konkursinis balas neskaičiuojamas. Toks stojantysis, gavęs vidurinio mokslo baigimo dokumentą, privalo grįžti prie ankščiau pradėto pildyti prašymo ir patvirtinti vidurinio išsilavinimo rezultatus.
  • Konkursinis balas prašymo pildymo metu neįrašomas ir asmenims, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo 2009 m. ir ankščiau. Tokie asmenys, LAMA BPO sistemoje pildydami prašymą, privalo prisegti prie jo nuskenuotus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus. Konkursinis balas pretendento prašyme atsiras po to, kai jo nusiųsti vidurinio išsilavinimo rezultatai atitinkamų tarnybų bus įvesti į elektroninę duomenų bazę.
  • Asmenims, neturintiems teisės pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą, bet prašyme tokį finansavimą pažymėjusiems, konkurse dalyvauti neleidžiama (prašyme atsiranda įrašas „konkurse nedalyvauja“).
  • Teikiantieji prašymą studijuoti Kolegijoje turi užsiregistruoti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – BPIS). Jungiamasi per tinklalapį lamabpo.lt., pasirenkama pirmosios pakopos (stojant į trumpąsias studijas – trumposios pakopos) tema. Registravimo metu nurodomi vardas, pavardė ir elektroninio pašto adresas, pasirenkamas prisijungimo prie BPIS slaptažodis. Užsiregistravusiam asmeniui suteikiamas BPIS vartotojo numeris.
  • Nustatytos formos prašymas užpildomas prisijungus prie BPIS, nurodant vartotojo numerį ir slaptažodį. Stojantysis užpildo prašymą atsakydamas į anketos klausimus (nurodo identifikacinę, kontaktinę informaciją, kitus pasiekimus), ir patvirtina pateiktų duomenų ir dokumentų tikrumą. Pageidavimai nurodomi iš aukštųjų mokyklų studijų programų sąrašo, esančio vidiniame BPIS studijų programų registre. Pildant pageidavimų sąrašą reikia pasirinkti aukštąją mokyklą – Kolegiją, studijų programą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Užpildytą prašymą (suvestinę) galima atsispausdinti. Suvestinėje pateikiami stojančiojo pasirinkti pageidavimai, konkursinio balo reikšmės, priskirti stojamieji egzaminai, nedalyvavimo konkurse priežastys.
  • Pagrindinio priėmimo etapo prašyme galima pateikti iki 9 pageidavimų, papildomo priėmimo etapo prašyme – iki 6 pageidavimų. Pildant prašymą trumposios pakopos studijoms galima pateikti iki 3 pageidavimų. Pageidavimu laikoma konkrečios aukštosios mokyklos studijų programa, pasirinkta studijuoti valstybės finansuojamoje studijų vietoje, valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje su studijų stipendija ar valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje. Pageidavime nurodoma aukštoji mokykla, studijų programos kodas ir pavadinimas, studijų forma (- os) ir finansavimo pobūdis. Pageidavimai išdėstomi prioriteto mažėjimo tvarka.
  • Centralizuoto priėmimo prašymus pateikti ir koreguoti galima LAMA BPO nurodytomis datomis ir terminais (žr. 7 lentelę).
  • Tuo atveju, kai stojantiesiems gali būti skiriama papildomų balų, turimus duomenis stojantysis turi nurodyti atitinkamuose prašymo laukuose. Šie duomenys sulyginami su įrašais valstybinėse duomenų bazėse (dėl įrašo nesutikimo su valstybinėse duomenų bazėse esančiu įrašu stojančiajam registracijos metu nurodytu paštu siunčiamas pranešimas apie duomenų neatitiktį ir prašoma patikslinti informaciją).
  • Kiekvienam internetu prašymą pateikusiam asmeniui siunčiami elektroniniai laiškai apie kvietimą studijuoti ir kita svarbi informacija, jeigu stojantysis pateikė teisingą elektroninio pašto adresą. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas juridinės galios neturi, LAMA BPO neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą. Tikslią informaciją stojantysis visada gali rasti prisijungęs prie BPIS.
  • Užsiregistravusių BPIS stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas, vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusių 2010–2023 metais (išskyrus baigusius tarptautinio bakalaureato diplomo ir Kembridžo tarptautinę programą), brandos atestatų duomenys automatiškai įkeliami į BPIS iš Mokinių registro. Šiuo laikotarpiu vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems asmenims brandos atestato kopijos pateikti nereikia. Stojantiesiems rekomenduojama pasitikrinti, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato ir / ar įgytų kvalifikacijų įrašus.
  • Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję Lietuvoje ir / ar perlaikę brandos egzaminus 2009 ir anksčiau, turi įrodančių dokumentų nuskenuotas kopijas pridėti prie savo prašymo BPIS. Jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, prie savo prašymo BPIS turi pateikti dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, nuskenuotą kopiją. Duomenis iš įkeltų dokumentų į BPIS įveda LAMA BPO darbuotojai.

   

   

   

 • Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir norintys studijuoti atskirus studijų programų dalykus, gali tapti Kolegijos klausytojais. Pageidaujantys jais tapti Kolegijoje pildo nustatytos formos prašymą. Prašyme pretendentas į Kolegijos klausytojus nurodo pageidaujamos studijų programos ir pasirinktų dalykų pavadinimus bei studijų formą (nuolatinė, ištęstinė). Su pakviestais Kolegijos klausytojais pasirašoma atitinkamos formos klausytojo studijų sutartis. Klausytojams konkursinis balas neskaičiuojamas.

  Asmys, pageidaujantys tapti klausyojais, privalo pateikti šiuos dokumentus*:

  • asmens tapatybės kortelę arba pasą;
  • brandos atestatą ir jo priedą;
  • pažymas apie perlaikytus ir (ar) papildomai laikytus brandos egzaminus (jei turi);
  • Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą (jei turi);
  • dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą (jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu).

  Studentų priėmimas į aukštesnį kursą. Į aukštesnį studijų semestrą/kursą priimami asmenys, pageidaujantys tęsti studijas po studijų nutraukimo Kolegijoje, studijavę kitoje aukštojoje mokykloje arba norintys studijuoti dar vieną Kolegijos studijų programą.

  Asmuo studijavęs Kolegijoje ar kitoje aukštojoje mokykloje, bet neturėjęs studento statuso, gali būti priimtas į aukštesnį kursą, įskaičius jo ankstesnių studijų rezultatus.

  Asmenims, stojantiems į aukštesnį semestrą/kursą, atsižvelgiant į ketinamos studijuoti studijų programos turinį, įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai.

  Prašymas priimti į aukštesnį studijų semestrą/kursą pateikiamas tame fakultete, kuriame bus vykdomos studijos. Prie prašymo stojantysis privalo pateikti*:

  • asmens tapatybės kortelę arba pasą;
  • studijų pažymėjimą iš tos(-ų) aukštosios(-ųjų) mokyklos(-ų), kurioje(-e) studijavo;
  • diplomo ir jo priedėlio (jei studijos aukštojoje mokykloje baigtos) kopiją;
  • kitų reikalingų dokumentų, kurių pagrindu gali būti įskaitomi studijų rezultatai kopijas.

  *originalą parodyti, kopiją įteikti.

 • Užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečius, dirbančius ir (arba) turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip, pateikia prašymus studijuoti bei reikalingus dokumentus elektroniniu paštu Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyriui (international@mkolegija.lt) (žr. lentelę):

  Reikalingų dokumentų sąrašas užsieniečiams
  Užpildytą ir pasirašytą prašymą studijuoti
  Vidurinį ir kitą išsilavinimą liudijančių dokumentų originalą arba notaro patvirtintą

  kopiją, kartu su pažymių išrašo priedu (visi šie dokumentai turi būti anglų kalba arba teisėtai išversti į anglų kalbą)

  Studijų kokybės vertinimo centro pažymą (toliau – SKVC) dėl brandos atestato dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo
  Paso kopiją ir  Nuotrauką (3×4 cm) dydžio
  Anglų kalbos mokėjimą patvirtinantį oficialų dokumentą.Užsienio valstybių piliečiams, kurių oficiali valstybinė kalba yra anglų kalba, dokumentų, liudijančių anglų kalbos mokėjimą, pateikti nereikia
  Banko kvitą, patvirtinantį, jog sumokėtas stojimo mokestis 90 Eur
  Finansinius garantinius dokumentus (banko patvirtintą ir Affidavit, patvirtinantį studento galimybę padengti pragyvenimo ir studijų Lietuvoje išlaidas) – originalus, išduotus pagal tarptautinę teisę

   

  Visi dokumentai privalo būti pateikti lietuvių arba anglų kalbomis. Pateikus ne visus ar nepilnai užpildytus dokumentus, prašymas dalyvauti konkurse nenagrinėjamas, o sumokėtas stojimo mokestis negrąžinamas. Dokumentai 2023 m. rudens semestrui priimami iki 2023 m. rugpjūčio 10 d. Apie pretendento tinkamumą studijuoti pageidaujamą studijų programą pagal pateiktus dokumentus sprendžia Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyrius. Įvertinus pareiškėjo dokumentus, išsiunčiamas patvirtinimo raštas, liudijantis priėmimą į Kolegiją.

  Sprendimas dėl stojančiųjų priėmimo į atitinkamą studjų programą priimamas per 5-10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos. Pretendentas, gavęs patvirtinimą iš Kolegijos apie priėmimą iki 2023 m. rugpjūčio 30 d., sumoka avansinį mokestį už vienerių akademinių metų studijas. Mokestis sumokamas kartu su mokesčiu už bendrabutį (jei taikoma) ir studento sveikatos draudimo Lietuvoje mokesčiu.

  Visi banko mokesčiai padengiami stojančiojo lėšomis. Pretendentui, sumokėjus metinę studijų įmoką, Kolegija tarpininkauja Nacionalinei D vizai arba leidimui laikinai gyventi LR gauti. Sumokėta studijų įmoka, atskaičius banko mokesčius, grąžinama stojančiajam tik tais atvejais, jei: stojantysis negauna Nacionalinės D vizos arba leidimo laikinai gyventi LR; nutraukė studijas savo noru ir pateikė motyvuotą/pagrįstą prašymą dėl studijų mokesčio grąžinimo. Grąžinama studijų dalis tik už likusį studijų laikotarpį, netaikoma studijų įmokai už pirmus studijų metus.

  Prieš atvykstant studentas privalo informuoti Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyrių apie atvykimą bei nurodyti atvykimo datą, laiką ir vietą. Užsienio valstybių piliečiai studijoms rudens semestrui atvyksta ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Neatvykus studijoms iki nurodyto termino, studentas braukiamas iš studentų sąrašų ir visi Kolegijos išduoti dokumentai leidimui laikinai gyventi LR ir daugkartinei vizai D gauti netenka galios. Užsieniečiai, įstoję į Kolegiją, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi LR arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi LR ar turėti leidimą nuolat gyventi LR. Užsieniečiai pasirašo su Kolegija studijų sutartį. Priimti studentai patys atsako ir pasirūpina visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, draudimu bei kelionės išlaidomis, kurios į studijų kainą neįskaičiuotos.

 • Reikalingų dokumentų sąrašas

  Dokumentai, pateikiami registruojant prašymą per LAMA BPO Dokumentai, pateikiami registruojant prašymą stojant į aukštesnį semestrą/kursą arba klausytoju
  Dokumentai, pateikiami (užpildomi) sutarčių pasirašymo metu
  2010-2023 m. imtinai vidurinį išsilavinimą įgijusieji: prašymas LAMA BPO informacinėje sistemoje

  2009 m. ir ankščiau vidurinį išsilavinimą įgijusieji: prašymas LAMA BPO informacinėje sistemoje ir prašymo metu įkelta vidurinį išsilavinimą liudijančio dokumento kopija (nuskenuota, nufotografuota)

  paso (asmens duomenų puslapio) arba asmens tapatybės kortelės kopija (įteikti) pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją palikti)

   

  Dokumentų, įrodančių galimybę pretenduoti į papildomus balus (olimpiadų laimėtojai, įgiję profesinį išsilavinimą ir t.t.), įkeliamos kopijos (nuskenuotos, nufotografuotos) prašymo LAMA BPO informacinėje sistemoje pildymo metu brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (originalai) arba notaro patvirtinti jų nuorašai (parodyti), išvardintų išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (įteikti) sumokėtos registracijos įmokos kvitas
  1 fotonuotrauka (3×4 cm) (įteikti)
  brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (originalai) arba notaro patvirtinti jų nuorašai (parodyti), išvardintų išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (įteikti)
  pasirašoma studijų sutartis (susipažinus su Kolegijos vidaus tvarkos taisyklėmis)

   

  Stojantieji į pirmą kursą, gavę kvietimą studijuoti Kolegijoje, stojantieji į aukštesnį semestrą/kursą ir klausytojai prieš pasirašydami studijų sutartį, sumoka registracijos įmoką – 45 Eur.  Registracijos įmoka negrąžinama. Rekvizitai mokėjimui:

  P. Armino g. 92 – 4,

  Marijampolė, LT-68125

  Įmonės kodas: 211967140

  ,,Swedbank” AB. Banko kodas 73000

  Sąsk. Nr. LT637300010092927444

  Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Kolegija sudaro studijų sutartį 6 lentelėje nurodytais terminais Kolegijoje Studentų priėmimo konsultaciniame centre arba pasirašydami el. sutartį.  Atvykdamas pasirašyti studijų sutartį stojantysis privalo pateikti šiuos dokumentus*:

  • asmens tapatybės kortelę arba pasą;
  • 1 foto nuotrauką (3×4 cm);
  • brandos atestatą ir jo priedą arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus.

  Jei pakviestasis studijuoti asmuo nurodytu laiku negali atvykti pasirašyti studijų sutarties, jis gali įgalioti kitą asmenį. Įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą raštišką arba informacinių technologijų priemonėmis Įgaliojimų registre (www.igaliojimai.lt) sudarytą ir užregistruotą stojančiojo įgaliojimą.

  *originalą parodyti, kopiją įteikti.

   

 • Studijų sutartis nuo šiol galite pasirašyti el. būdu prisijungus prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS).

  El. sutarčių sudarymo Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje instrukcija

 • Metines studijų programų kainas 2023 m. studentų priėmimui rasite čia.

   

 • Visą informaciją apie bendrabutį galite rasti čia.

Kilus klausimams kreiptis į:

Studentų priėmimo konsultacinio centro kontaktai
Mob. tel. +370 612 88087
El. paštas priemimas@mkolegija.lt

Darbo laikas:
I–IV 8.15–17 val.
V 8.15–15.45 val.
Pietų pertrauka 12–12.30 val.

Marko moksleivių akademija

Žiurėti

MARKO MOKSLEIVIŲ AKADEMIJA – tai užsiėmimų ciklas jauniems žmonėms, norintiems pasikartoti, pagilinti konkrečių dalykų (lietuvių k. ir literatūros, istorijos, matematikos) žinias.

Marko moksleivių akademija siūlo rinktis šiuos modulius:

 • Lietuvių k. ir literatūros (IV gimnazijos klasių moksleiviams),
 • Matematikos (IV gimnazijos klasių moksleiviams),
 • Istorijos (IV gimnazijos klasių moksleiviams).