Studijų tvarka

Marijampolės kolegijos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašas

Marijampolės kolegijos studijų ir kitų įmokų mokėjimo ir administravimo tvarkos aprašas.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašas

Studijų kaina vienam semestrui 2020-2021 m. m.

Studijų kaina vienam semestrui 2019-2020 m.m.

Studijų kaina vienam semestrui 2018-2019 m.m.

Studijų reglamentas 

Studijų pasiekimų lygmenų aprašas

Marijampolės kolegijos studijų rašto darbų apipavidalinimo reikalavimai

Marijampolės kolegijos baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentas

Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas

Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo tvarkos aprašas

Studentų rotacijos tvarka

Studijų krepšelio grąžinimas