Negali gyventi be išmaniųjų įrenginių ir IT?
Studijuok INFORMACINIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJAS IR KIBERNETINĘ SAUGĄ

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Mokymosi ir mokymo veiklos
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Marijampolės kolegijos informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programos tikslas – rengti specialistus gebančius atpažinti kibernetinės saugos problemas ir jas spręsti, eksploatuoti ir prižiūrėti kompiuterių ir jų sistemų techninę bei programinę įrangą, kurti, aptarnauti ir administruoti kompiuterių tinklus, kurti ir prižiūrėti kompiuterizuotas verslo informacijos bei elektroninės prekybos sistemas privačioje arba valstybinėje organizacijoje.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių.

  Nuolatinių per 3, o ištęstinių per 4 metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Jei negali gyventi be išmaniųjų įrenginių ir IT, nori aktyviai kurti ateities technologijas, kviečiame pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos  programoje.

 • Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr.:

  Studijų įvadas ir profesinė etika, Specialybės užsienio kalba, Kalbos kultūra ir profesinė etika, Žmonių sauga.

   

  Studijų krypties dalykai – 96 kr.:

  Kibernetinės saugos pagrindai, Programavimas, Interneto technologijos, Fizika, Taikomoji matematika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Kompiuterių tinklai ir jų sauga, Diskrečioji matematika, Operacinės sistemos ir jų sauga, Elektrotechnika, Programų sistemų inžinerija, Kibernetinis  saugumas ir kriptografija, Programavimas PHP, Informacinės sistemos ir duomenų bazės, Objektinis programavimas, Sistemų testavimas ir kokybės užtikrinimas, Multimedija technologijos, Projektų valdymo sistemos, Komponentinės technologijos informacinėse sistemose.

  Profesinės veiklos praktikos – 30 kr.:

  Pažintinė praktika, Programavimo praktika, Kompiuterių tinklų ir kibernetinės saugos praktika, Kompiuterinių sistemų praktika, Baigiamoji praktika.

  Alternatyviai pasirenkami dalykai – 21 kr.:

  Alternatyvus pasirinkimas I (Interneto sistemų programavimas, Įterptinės sistemos), Alternatyvus pasirinkimas II (IT paslaugų valdymas pagal ITIL standartą, Verslo projektų informacinės technologijos, Geografinės IS), Alternatyvus pasirinkimas III (Aplikacijų kūrimas mobiliesiems įrenginiams, Interaktyvūs multimedijų komponentai).

  Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kr.:

  Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Paskaitos, praktiniai užsisėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas.
  Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai.

 • Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

 • Karjeros galimybės:

  Įgiję informacinių sistemų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti informacinių sistemų inžinieriais įvairiose verslo, privačiose arba valstybinėse organizacijose, taip pat projektų vadovais, padalinio vadovais, informacinių sistemų kūrėjais, duomenų bazių administratoriais, kompiuterinių tinklų administratoriais, informacinių sistemų saugumo valdymo specialistais.

   

  Tolesnių studijų galimybės:

  Baigus informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programą kolegijoje, studijas galima tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties programas.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga matematika 0,4 informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Metinė studijų kaina

Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga

6531BX019

Informatikos inžinerija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos 2700 Eur, ištęstinės studijos 1800 Eur

Rinkis vieną iš praktikos vietų

„Savo žinias studentams perteikia daug profesinės patirties turintys lektoriai, mokslų daktarai, docentai“.

– Vaida