Šiuolaikinis žmogus tiesiog nebeįsivaizduoja pasaulio be išmaniųjų technologijų …

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Šiuolaikinis žmogus tiesiog nebeįsivaizduoja pasaulio be išmaniųjų technologijų.

  O jūs ar galėtumėte be jų gyventi? Jei ne, tada galbūt ir patys norite aktyviai dalyvauti kuriant ateities technologijas?

  Pasirinkę Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinės saugos studijų programą galėsite: atpažinti kibernetinės saugos problemas ir jas spręsti, eksploatuoti ir prižiūrėti kompiuterių ir jų sistemų techninę bei programinę įrangą, kurti, aptarnauti ir administruoti kompiuterių tinklus, kurti ir prižiūrėti kompiuterizuotas verslo informacijos bei elektroninės prekybos sistemas privačioje arba valstybinėje organizacijoje.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių. Nuolatinių per tris, o ištęstinių per ketverius metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

 • Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr. (Studijų įvadas ir profesinė etika, Specialybės užsienio kalba, Kalbos kultūra ir profesinė etika, Žmonių sauga).

   

  Studijų krypties dalykai –96 kr. (Kibernetinės saugos pagrindai, Programavimas, Interneto technologijos, Fizika, Taikomoji matematika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Kompiuterių tinklai ir jų sauga, Diskrečioji matematika, Operacinės sistemos ir jų sauga, Elektrotechnika, Programų sistemų inžinerija, Kibernetinis  saugumas ir kriptografija, Programavimas PHP, Informacinės sistemos ir duomenų bazės, Objektinis programavimas, Sistemų testavimas ir kokybės užtikrinimas, Multimedija technologijos, Projektų valdymo sistemos, Komponentinės technologijos informacinėse sistemose).

  Profesinės veiklos praktikos – 30 kr. (Pažintinė praktika, Programavimo praktika, Kompiuterių tinklų ir kibernetinės saugos praktika, Kompiuterinių sistemų praktika, Baigiamoji praktika)

  Alternatyviai pasirenkami dalykai – 21 kr. (Alternatyvus pasirinkimas I (Interneto sistemų programavimas, Įterptinės sistemos), Alternatyvus pasirinkimas II (IT paslaugų valdymas pagal ITIL standartą, Verslo projektų informacinės technologijos, Geografinės IS), Alternatyvus pasirinkimas III (Aplikacijų kūrimas mobiliesiems įrenginiams, Interaktyvūs multimedijų komponentai)).

  Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kr.

  Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Karjeros galimybės:

  Įgiję informacinių sistemų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti informacinių sistemų inžinieriais įvairiose verslo, privačiose arba valstybinėse organizacijose, taip pat projektų vadovais, padalinio vadovais, informacinių sistemų kūrėjais, duomenų bazių administratoriais, kompiuterinių tinklų administratoriais, informacinių sistemų saugumo valdymo specialistais.

   

  Tolesnių studijų galimybės:

  Baigus informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programą kolegijoje, studijas galima tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties programas.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga matematika 0,4 informacinės technologijos arba fizika 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Studijų kaina

Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga

6531BX019

Informatikos inžinerija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos – 2030 Eur/m., ištęstinės studijos – 1353 Eur/m.