Įgyk paklausią profesinę kvalifikaciją!
Studijuok IT SISTEMŲ ADMINISTRAVIMĄ

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai
 • Mokymosi ir mokymo veiklos
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių.

  Nuolatinių per 1,5, o ištęstinių per 2 metus

  Įgyk paklausią profesinę kvalifikaciją!

  Studijuok IT SISTEMŲ ADMINISTRAVIMĄ

 • Pagrindiniai studijų dalykai

  Interneto technologijos, kompiuterių tinklai ir jų sauga, IT paslaugų valdymas, operacinės sistemos ir jų sauga, informacinės sistemos ir duomenų bazės, kompiuterinių sistemų ir tinklų administravimo praktika.

   

 • Paskaitos, praktiniai užsisėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas.
  Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai.

 • Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

 • Karjeros galimybės:

  • IT sistemų techninės ir programinės įrangos eksploatavimas ir priežiūra, IT sistemų vartotojų konsultavimas.
  • Darbas verslo įmonėse, viešojo sektoriaus organizacijose.
  • Privataus verslo kūrimas.

   

  Tolesnių studijų galimybės:

  Baigus informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programą kolegijoje, studijas galima tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties programas.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  IT sistemų administravimas
  Matematika arba fizika, arba chemija, arba informacinės technologijos 0,3 IV lygio kvalifikacijos kompetencijų teorijos ir praktikos darbo vertinimų vidurkis arba stojamasis testas 0,5 Kiti pasiekimai

  0,2

*Bus priimama studijuoti, jei programa bus patvirtinta Studijų kokybės vertinimo centre

„Savo žinias studentams perteikia daug profesinės patirties turintys lektoriai, mokslų daktarai, docentai“.

– Vaida