• Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai
 • Mokymo ir mokymosi veiklos
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Mediacijos studijos, skirtos parengti teisės specialistus (derybininkus, taikintojus, mediatorius, taikinimo tarpininkus, arbitrus, konsultantus), gebančius spręsti skirtingų sričių teisinius ginčus pažangiomis priemonėmis – derybomis, neteismine ir teismine mediacija (taikinamuoju tarpininkavimu), sutaikinimu, arbitražu. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į teisės ir psichologijos dalykų sinergiją.

  Studentų patogumui, visi studijų dalykai turi priskirtas elektronines aplinkas, kuriose yra pateikiama studijų medžiaga, paskaitų vaizdo įrašų archyvas. Norintiems studijuoti derinant studijas su tėvyste, neatsitraukiant nuo kasdienės profesinės veiklos, suteikiama galimybė įgyti teisės magistro laipsnį, o svarbiausia, žinių ir įgūdžių, derinant kontaktinius užsiėmimus auditorijoje su nuotoliniais užsiėmimais.

  Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

  Studijos organizuojamos ištęstine forma.

  Ištęstinės studijos – 2 m., absolventai įgyja kvalifikacinį teisės magistro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį teisės magistro diplomą.

 • Studijų dalykai pagal grupes Kreditai (ECTS)
  1 KURSAS 48
  1 SEMESTRAS 24
  Privalomieji dalykai 24
  Alternatyvusis ginčų sprendimas 6
  Jurisdikcinis ginčų sprendimas 6
  Mediacijos koncepcija ir teisinė struktūra 6
  Derybos teisiniuose ginčuose 6
  2 SEMESTRAS 24
  Privalomieji dalykai 24
  Mediacijos strategija ir technikos 6
  Atkuriamasis teisingumas 6
  Konfliktų valdymas 6
  Magistro baigiamasis darbas 6
  2 KURSAS 42
  3 SEMESTRAS 18
  Privalomieji dalykai 18
  Ginčo šalių įvertinimas ir charakteristika mediacijoje 6
  Mediacija šeimos ginčuose 6
  Magistro baigiamasis darbas 6
  4 SEMESTRAS 24
  Privalomieji dalykai 24
  Magistro baigiamasis darbas 18
  Mediacijos praktika 6
 • Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, ištisinius praktinius uždavinius, video filmų peržiūrą, viešų darbų pristatymą,  projektinius bei tiriamuosius darbus, atvejų (probleminių situacijų) analizę, straipsnių rengimą, integruotas užduotis.

 • Karjeros galimybės:

  Programos absolventai įgyja teisės magistro kvalifikaciją, kuri suteikia teisę dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybinėse, visuomeninėse ir privačiose institucijose; visose srityse, kur reikia rasti abipusiai priimtinus sprendimus bei išvengti bylinėjimosi. 

   

   

 • Kas gali pretenduoti

  • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
  • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų).
  • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

  Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

  Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

  Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Studijų kaina

Mediacija

6211KX014

Teisės magistras

Lietuvių

Ištęstinės studijos – 2 m.

1643 € už semestrą