Svajoji apie karjerą, kurios neribotų valstybių sienos?
Studijuok TARPTAUTINIO VERSLO VADYBĄ

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Mokymosi ir mokymo veiklos
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Marijampolės kolegijos tarptautinio verslo vadybos studijų programos tikslas – Parengti tarptautinio verslo vadybos specialistus, gebančius kritiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis globalios rinkos sąlygomis – tirti ir analizuoti nuolat besikeičiančią tarptautinės organizacijos aplinką, planuoti, organizuoti, skatinti ir kontroliuoti jos veiklą panaudojant šiuolaikines technologijas, priimti socialiai atsakingus sprendimus, efektyviai komunikuoti tarpkultūrinėje aplinkoje siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio augimo.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatine ir ištęstine.

  Nuolatinėse studijose per tris, o ištęstinėse per ketverius metus absolventai įgyja Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį.

  Jei svajoji apie karjerą, kurios neribotų valstybės sienos, sieki gilintis į tarptautinio verslo vadybos dalykus, nori kartu tobulinti ir anglų kalbos įgūdžius studijuojant Verslo anglų kalbos, Dalykinių tekstų rašymo anglų kalba dalykus, ieškai galimybės pagal Erasmus+ programą išvykti studijuoti į užsienio aukštąją mokyklą (ir) ar atlikti praktiką tarptautinėje įmonėje, kviečiame pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Tarptautinio verslo vadybos studijų programoje.

 • Bendrieji koleginių dalykai – Studijų įvadas ir profesinė etika, verslo kalba ir dokumentų valdymas, žmonių sauga, anglų kalbos gramatika.

  Studijų krypties dalykai:

  Krypties dalykai: taikomoji matematika, taikomoji ekonomika, informacinės technologijos versle, darnioji plėtra, verslo apskaita ir finansai, tarptautinio verslo teisė, vadyba ir verslumas, darnioji lyderystė, tarpkultūrinė komunikacija, socialinių tyrimų metodologija, tarptautinė rinkodara ir rinkotyra, žmonių išteklių vadyba, inovacijos ir projektų valdymas, strateginis valdymas, derybos versle, dalykinis tekstų rašymas anglų kalba, verslo anglų kalba, tarptautinė prekyba, E verslo organizavimas, socialinės medijos versle,  tarptautinio verslo organizavimas, komandinis darbas.

  Profesinės veiklos praktikos: pažintinė praktika, praktika imitacinėje bendrovėje „Marko Mantingėlė“, tarptautinio verslo valdymo praktika, baigiamoji  praktika.

  Baigiamasis darbas.

  Laisvai pasirenkami dalykai

   Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Studijų procese taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai: tradicinės ir interaktyvios paskaitos, praktiniai užsisėmimai, seminarai, grupinis darbas,  praktinių situacijų ir atvejų analizė, probleminis mokymas, refleksija, projektiniai, kursiniai  darbai, jų pristatymai, diskusijos, baigiamasis darbas.

 • Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų aprašuose numatyti studijų rezultatai. Galutinį vertinimą sudaro studijų dalyko apraše nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studento žinios ir gebėjimai vertinami balais  nuo 1 iki 10.

 • Programos absolventai gali užsiimti profesionalia teisininko veikla. Galėsi dirbti teisininku įmonėse, įstaigose, organizacijose, teisėsaugos institucijose, antstolių, bankroto administratorių padėjėju, išskyrus tokį darbą, kuriam yra būtinas teisės magistro išsilavinimas (teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio).

  Tolesnių studijų galimybės:

  Baigę papildomąsias universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos vadybos studijų krypties magistrantūros studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Tarptautinio verslo vadyba Matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Metinė studijų kaina

Tarptautinio verslo vadyba

6531LX068

Vadyba

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos 2046 Eur, ištęstinės studijos 1364 Eur

Rinkis vieną iš praktikos vietų

„Paskaitų metu gautos profesinės žinios praverčia ne tik siekiant puikių akademinių rezultatų, bet ir sprendžiant gyvenimiškas dilemas ar bendraujant su žmonėmis“.

– Vaida