• Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • TARPTAUTINIO VERSLO VADYBOS studijų programa – langas į pasaulį!

  Dirbsite tarptautinėse verslo įmonėse, suvoksite globalizacijos įtaką verslo įmonių, tarptautinių rinkų, žmogiškųjų išteklių ir informacijos ryšiams pasaulyje, įgysite pažangių tarptautinio verslo vadybos žinių, reikalingų priimant socialiai atsakingus sprendimus įmonės tikslų įgyvendinimui tarptautinėje aplinkoje.

  Būsite konkurencingi tarptautinėje darbo rinkoje, nes turėsite ne tik naujausias teorines žinias, bet ir praktinių įgūdžių, kuriuos studijų metu lavinsite kolegijoje Imitacinėje bendrovėje „Marko Mantingėlė“ ir profesinės veiklos praktikose tarptautinėse verslo įmonėse.

  Studijų metu gilindamiesi į tarptautinio verslo vadybos dalykus, kartu tobulinsite ir anglų kalbos įgūdžius studijuodami Verslo ir Dalykinė anglų kalbos dalykus.

  Turėsite galimybę pagal Erasmus+ programą išvykti studijuoti į užsienio aukštąją mokyklą (ir) ar atlikti praktiką tarptautinėje įmonėje.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių. Nuolatinių per tris, o ištęstinių per ketverius metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

 • Bendrieji koleginių dalykai –Studijų įvadas ir profesinė etika, Verslo kalba ir dokumentų valdymas, Darnioji plėtra.

  Studijų krypties dalykai:

  Krypties dalykai: Taikomoji matematika, Taikomoji ekonomika, Informacinės technologijos versle, Žmonių sauga, Verslo apskaita ir finansai, Tarptautinio verslo teisė, Vadyba ir verslumas, Darnioji lyderystė, Tarpkultūrinė komunikacija, Socialinių tyrimų metodologija,  Tarptautinė rinkodara ir rinkotyra, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Inovacijos ir projektų valdymas, Strateginis valdymas, Derybos versle, Tarptautinio verslo tinklai ir rinkos, Verslo anglų kalba,  Dalykinė anglų kalba, Dalykinis tekstų rašymas, Stilistika ir leksikologija.

  Profesinės veiklos praktikos.

  Baigiamasis darbas.

  Studento pasirinkimai:

  Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Karjeros galimybės:

  Darbas Lietuvos ir užsienio tarptautinėse verslo įmonėse, jų rinkodaros ir pardavimo skyriuose, galimybė užimti padalinio vadovo pareigas ar kurti savo verslą.

  Tolesnių studijų galimybės:

  Baigę papildomąsias universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos vadybos krypties magistrantūros studijas. Galimybė šios studijų programos absolventams studijas tęsti pagal universitetinių studijų programas užsienio aukštosiose mokyklose.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Tarptautinio verslo vadyba Matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Studijų kaina

Tarptautinio verslo vadyba

6531LX068

Vadyba

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos – 1505 Eur/m., ištęstinės studijos – 1003 Eur/m.