• Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai (nuolatinės studijos)
 • Studijuojami dalykai (ištęstinės studijos)
 • Mokymo ir mokymosi veiklos
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Šiuolaikinės technologijos visiškai pakeitė tradicinį klasikinės teisės suvokimą. Taip gimė unikalios teisės studijos, kuriose yra integruotos teisinės technologijos ir dirbtinis intelektas. Kas leidžia būsimiems teisininkams patobulinti savo profesines kompetencijas ir technologijų srityje.

  Teisės bakalauro studijos yra pirmas, bet būtinas, žingsnis pakeliui link klasikinės teisininko profesijos. Tačiau siekiant tapti teisėju, advokatu, prokuroru, antstoliu, notaru, būtina baigti ir teisės magistro studijas bei išpildyti kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus. Būtent dvipakopė sistema (bakalauras + magistras) reiškia lankstesnes galimybes: galėsite anksčiau įsidarbinti ir grįžti studijuoti magistro studijose jau apsisprendę, kurioje teisės srityje dirbsite, galėsite derinti studijas Lietuvoje su magistro studijomis užsienyje.

  Visos studijos parengtos remiantis patyriminiu mokymu, kur kiekvienas studentas gali susipažinti su realiomis bylomis ir spręsti teisines užduotis, pasinaudojant profesionalių mentorių pagalba. Dalis paskaitų vyksta teisinėse institucijose, kur jas skaito savo srities profesionalai – aukščiausiojo teismo teisėjai, prokurorai, garsiausi Lietuvos advokatai.

  Pasauliniame universitetų teisės (Law) krypties reitinguose – ši studijų programa patenka į geriausių pasaulio teisės mokyklų 250-ką.

  Atkreipkite dėmesį, kad Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių.

  Nuolatinių per 3,5, o ištęstinių per 5 metus, absolventai įgyja kvalifikacinį teisės bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį teisės bakalauro diplomą.

  Išmanyk teisės taisykles, principus ir jų taikymą!
  Studijuok TEISĘ

 • NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

  Studijų dalykai pagal grupes Kreditai (ECTS)
  1 KURSAS 60
  1 SEMESTRAS 30
  Privalomieji dalykai 30
  Konstitucinė teisė 6
  Logika ir dirbtinis intelektas 6
  Teisės teorija 6
  Romėnų teisė ir lotyniškoji teisinė terminija 6
  Teisininko karjera 3
  Socialinė psichologija 3
  2 SEMESTRAS 30
  Privalomieji dalykai 30
  Administracinė teisė 6
  Konstitucinė lyginamoji teisė 5
  Baudžiamoji teisė (bendroji dalis) 6
  Teisės istorija ir filosofija 5
  Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1 3
  Teisė ir technologijos 5
  2 KURSAS 60
  3 SEMESTRAS 30
  Privalomieji dalykai 30
  Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė 6
  Baudžiamoji teisė (bendroji dalis) 4
  Civilinė teisė (bendroji dalis) 5
  Darbo teisė 6
  Europos Sąjungos teisė (konstitucinė) 6
  Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2 3
  4 SEMESTRAS 30
  Privalomieji dalykai 30
  Baudžiamoji teisė (specialioji dalis) 5
  Baudžiamojo proceso teisė 5
  Civilinė teisė (bendroji dalis) 4
  Civilinio proceso teisė 5
  Europos Sąjungos teisė (materialinė) 5
  Kriminologija 3
  Teisinis argumentavimas 3
  3 KURSAS 60
  5 SEMESTRAS 30
  Privalomieji dalykai 30
  Baudžiamoji teisė (specialioji dalis) 4
  Baudžiamojo proceso teisė 4
  Civilinė teisė (specialioji dalis) 6
  Civilinio proceso teisė 5
  Tarptautinė teisė (viešoji) 5
  Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai 3
  Šeimos ir paveldėjimo teisė 3
  6 SEMESTRAS 30
  Privalomieji dalykai 21
  Civilinė teisė (specialioji dalis) 4
  Tarptautinė teisė (privatinė) 4
  Kriminalistika 4
  Praktika 6
  Bakalauro baigiamasis darbas 3
  Pasirenkamieji dalykai 1 5
  Baudžiamosios teisės ir proceso praktikumas 5
  Civilinių ginčų sprendimo praktikumas 5
  Pasirenkamieji dalykai 2 4
  Valstybės tarnybos teisė 4
  Verslo steigimo formos 4
  Žmogaus teisių apsaugos pagrindai 4
  4 KURSAS 30
  7 SEMESTRAS 30
  Privalomieji dalykai 20
  Praktika 9
  Bakalauro baigiamasis darbas 6
  Finansų ir mokesčių teisė 5
  Baigiamieji egzaminai 6
  Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas) 6
  Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas) 6
  Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas) 6
  Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas) 6
  Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas) 6
  Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas) 6
  Pasirenkamieji dalykai 1 4
  Mediacijos pagrindai 4
  Teismo medicina 4
 • IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

  Studijų dalykai pagal grupes

  Kreditai (ECTS)
  1 KURSAS 49
  1 SEMESTRAS 27
  Privalomieji dalykai 27
  Teisininko karjera 3
  Logika ir dirbtinis intelektas 6
  Teisės teorija 6
  Konstitucinė teisė 6
  Romėnų teisė ir lotyniškoji teisinė terminija 6
  2 SEMESTRAS 22
  Privalomieji dalykai 22
  Konstitucinė lyginamoji teisė 5
  Socialinė psichologija 3
  Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1 3
  Teisės istorija ir filosofija 5
  Administracinė teisė 6
  2 KURSAS 40
  3 SEMESTRAS 19
  Privalomieji dalykai 19
  Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė 6
  Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2 3
  Baudžiamoji teisė (bendroji dalis) 10
  4 SEMESTRAS 21
  Privalomieji dalykai 21
  Baudžiamoji teisė (specialioji dalis) 9
  Teisinis argumentavimas 3
  Civilinė teisė (bendroji dalis) 9
  3 KURSAS 47
  5 SEMESTRAS 26
  Privalomieji dalykai 26
  Civilinė teisė (specialioji dalis) 10
  Teisė ir technologijos 5
  Tarptautinė teisė (viešoji) 5
  Europos Sąjungos teisė (konstitucinė) 6
  6 SEMESTRAS 21
  Privalomieji dalykai 21
  Europos Sąjungos teisė (materialinė) 5
  Tarptautinė teisė (privatinė) 4
  Kriminologija 3
  Baudžiamojo proceso teisė 9
  4 KURSAS 39
  7 SEMESTRAS 23
  Privalomieji dalykai 23
  Civilinio proceso teisė 10
  Šeimos ir paveldėjimo teisė 3
  Darbo teisė 6
  Kriminalistika 4
  8 SEMESTRAS 16
  Privalomieji dalykai 3
  Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai 3
  Pasirenkamieji dalykai 1 5
  Baudžiamosios teisės ir proceso praktikumas 5
  Civilinių ginčų sprendimo praktikumas 5
  Pasirenkamieji dalykai 2 4
  Valstybės tarnybos teisė 5
  Verslo steigimo formos 3
  Žmogaus teisių apsaugos pagrindai 5
  Pasirenkamieji dalykai 3 4
  Mediacijos pagrindai 4
  Teismo medicina 4
  5 KURSAS 35
  9 SEMESTRAS 23
  Privalomieji dalykai 23
  Finansų ir mokesčių teisė 5
  Praktika 15
  Bakalauro baigiamasis darbas 3
  10 SEMESTRAS 12
  Privalomieji dalykai 6
  Bakalauro baigiamasis darbas 6
  Baigiamieji egzaminai 6
  Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas) 6
  Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas) 6
  Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas) 6
  Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas) 6
  Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas) 6
  Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas) 6
 • Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, ištisinius praktinius uždavinius, video filmų peržiūrą, viešų darbų pristatymą,  projektinius bei tiriamuosius darbus, atvejų (probleminių situacijų) analizę, straipsnių rengimą, integruotas užduotis.

 • Baigus studijas, Tu galėsi:

  • konsultuoti ir atstovauti klientų teises;
  • analizuoti įvairaus pobūdžio informaciją ir rengti teisinius dokumentus;
  • teikti teisinio pobūdžio paslaugas privačiai.

  Karjeros galimybės:

  Programos absolventai gali užsiimti profesionalia teisininko veikla. Galėsi dirbti teisininku įmonėse, įstaigose, organizacijose, teisėsaugos institucijose, antstolių, bankroto administratorių padėjėju, išskyrus tokį darbą, kuriam yra būtinas teisės magistro išsilavinimas (teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio).

   

   

  Tolesnių studijų galimybės:

  Programos absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo pageidaujant studijuoti universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos vadybos ir verslo krypčių magistrantūros studijas.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Teisė Istorija 0,4 Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Studijų kaina

Teisė

6121KX004

Teisės bakalauras

Lietuvių

Nuolatinės studijos 3,5 metai, ištęstinės studijos 5 metai

Nuolatinės studijos – 1477 € už semestrą, ištęstinės studijos – 1034 € už semestrą (2024 m.)