• Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Vietinių ir tarptautinių pervežimų paslaugos, sandėliavimo paslaugos, muitinės paslaugos.

  Sudomino… esate tinkamoje vietoje!

  Būkite tas, kuris pristatymo poreikius suderins su geriausiu logistikos sprendimu.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių. Nuolatinių per tris, o ištęstinių per ketverius metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

 • Bendrieji koleginių studijų dalykai: Studijų įvadas ir profesinė etika, Verslo kalba ir dokumentų valdymas, Specialybės užsienio kalba I, Specialybės užsienio kalba II.

  Studijų krypties dalykai: Taikomoji matematika, Informacinės technologijos versle, Taikomoji ekonomika, Tarpkultūrinė komunikacija, Apskaita ir finansai, Vadyba ir verslumas, Socialinių tyrimų metodologija, Logistikos pagrindai, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Verslo teisė, Transporto sistemos ir infrastruktūra, Informacinės sistemos logistikoje, Rinkodara ir rinkotyra, Transporto įmonės veiklos organizavimas, Aplinkos ir žmonių sauga, Sandėlių ir terminalų logistika, Logistikos sistemų grandžių valdymas, Krovinių vežimo valdymas, Intelektualios transporto sistemos, Darnioji lyderystė, Pavojingų krovinių vežimo organizavimas, Muitinės procedūros.

  Profesinė veiklos praktikos: Pažintinė praktika, Praktika imitacinėje bendrovėje „Marko Mantingėlė, Logistikos praktika, Krovinių vežimo organizavimo praktika, Baigiamoji praktika.

  Studijos baigiamos studento parengtu baigiamojo darbo gynimu.

  Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Karjeros galimybės:

  Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti transporto ir logistikos sektoriuje veikiančiose įmonėse: gamybos, prekybos, transporto, sandėliuose ir terminaluose, logistikos padaliniuose ir centruose, organizuoti ir valdyti krovinių vežimo ir kitus logistinius procesus, priimti savalaikius verslo optimizavimo sprendimus, užtikrinti verslo konkurencingumą transporto ir logistikos sektoriuje veikiančiose įmonėse, kurti savo verslo įmonę ir kt.

  Tolesnių studijų galimybės:

  Įgijęs Verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galima toliau tęsti studijas  pagal socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijų programas ir, baigęs papildomas studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Transporto logistika matematika 0,4  istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Studijų kaina

Transporto logistika

6531LX123

Vadyba

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos – 1505 Eur/m., ištęstinės studijos – 1003 Eur/m.