• Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Atnaujinta Vaikystės pedagogikos studijų programa skirta tiems, kam svarbi Lietuvos ateitis – vaikai.

  Studijose išmoksite kokybiškai organizuoti ugdomąsias veiklas, įvertinti  individualius vaikų pasiekimus, kūrybiškai jiems taikyti inovatyvius ugdymo metodus. Baigę šią programą  galėsite dirbti auklėtojais ar priešmokyklinės grupės pedagogais visų tipų valstybinėse ir privačiose ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo institucijose bei šeimose su vaikais nuo gimimo iki 6-7 metų amžiaus, steigti ikimokyklines įstaigas, tęsti mokslus magistrantūros studijose.

  Paskubėkite registruotis www.lamabpo.lt  Vaikystės pedagogikos  studijų programa turi valstybės finansuojamų vietų ir būtiną motyvacijos vertinimą!

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių. Nuolatinių per tris, o ištęstinių per ketverius metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

 • Studijų dalykai (moduliai), praktika:

  Pedagogines studijas sudaro 66  ECTS kreditai: 36 kreditai skirti teorinei  studijų d.  (vaiko  psichologija, bendroji ir inovatyvioji pedagogika, alternatyvioji vaikystės pedagogika, profesinė komunikacija ir medijos, tiriamojo darbo ir akademinio rašymo pagrindai, socioedukacinių veiklų modeliavimas, įtraukusis ugdymas, pedagoginių studijų baigiamasis darbas) ir 30 kreditų profesinės veiklos praktikai (pedagoginė pažintinė praktika, pedagogo asistento praktika, ugdomoji praktika globojant mentoriui, priešmokyklinio ugdymo praktika, savarankiška pedagoginė praktika).

  90 ECTS kreditų skirta ikimokyklinio ugdymo specializacijos moduliui (vaiko sveikata ir saugumas,  vaiko žaidimo pedagogika ir psichologija,  IT panaudojimas ikimokykliniame ugdyme, švietimo vadyba, vaiko ugdymas daugiakultūrinėje aplinkoje,   kūdikystės ir ankstyvojo amžiaus  vaikų ugdymas, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje).

  Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Karjeros galimybės:

  Vaikystės pedagogikos studijų programos absolventai galės dirbti  auklėtojais ar priešmokyklinės grupės pedagogais visų tipų valstybinėse ir /ar privačiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijose bei šeimose  su vaikais nuo gimimo iki 6-7 metų amžiaus, steigti ikimokyklines įstaigas ir kurti darbo vietas.

  Tolesnių studijų galimybės:

  Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Vaikystės pedagogika lietuvių kalba ir literatūra 0,4 matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos 0,2 0,2 istorija – 0,2

  DĖMESIO! Į šią studijų programą vykdomas motyvacijos vertinimas.

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Studijų kaina

Vaikystės pedagogika

6531MX010

Pedagogika

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos – 2077 Eur/m., ištęstinės studijos – 1385 Eur/m.