Studijų kalendoriai

Verslo ir technologijų fakultetas

Studijų grafikas 2022–2023 m. m.

Technologijų katedros baigiamųjų darbų rengimo grafikas 2021–2022 m. m.

Verslo ir ekonomikos katedros baigiamųjų darbų rengimo grafikas 2021–2022 m. m.

Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas

Studijų grafikas 2022–2023 m. m.

Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros baigiamųjų darbų rengimo grafikas 2021–2022 m. m.

Pedagoginių studijų baigiamojo darbo rengimo grafikas 2021-2022 m.m.

Dokumentų archyvas