Metinės studijų programų kainos 2020-2021 m. m. studentų priėmimui

 

Studijų kryptis Kolegijos studijų programos Studijų kainos, Eur
NL IS
Studijų programos bendrajam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas  

(per LAMA BPO informacinę sistemą)

1. Apskaita Buhalterinė apskaita 1505 1003
2. Informatikos inžinerija Informacinių sistemų  technologijos ir kibernetinė sauga 2030 1353
3. Kalbos studijos Verslo anglų kalba ir komunikacija 2077 1385
4. Pedagogika Vaikystės pedagogika 2077 1385
5. Socialinis darbas Socialinis darbas 1505 1003
6. Vadyba Tarptautinio verslo vadyba ir anglų kalba 1505 1003
7. Vadyba Darnaus verslo vadyba 1505 1003
8. Vadyba Transporto logistika 1505 1003
Studijų programa tiesioginiam priėmimui į Marijampolės kolegiją  tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas
9. Teisės Teisė ir viešieji pirkimai 1283 855
Studijų programos tiesioginiam priėmimui į Marijampolės kolegiją  tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas anglų kalba
1. Informatikos inžinerija Informacinių sistemų  technologijos ir kibernetinė sauga 2500
2. Kalbos studijos Verslo anglų kalba ir komunikacija 2500
  3. Vadyba Tarptautinio verslo vadyba ir anglų kalba 2500