Studijų tvarkos dokumentai

 • Studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašas

  Parsisiųsti >
 • Stipendijų skyrimo tvarkos aprašas

  Parsisiųsti >
 • Studentų vienerių metų studijų rezultatų palyginimo ir valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašas

  Parsisiųsti >
 • Nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašas

  Parsisiųsti >
 • Dalinių studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas

  Parsisiųsti >
 • Marijampolės kolegijos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašas

  Parsisiųsti >
 • Marijampolės kolegijos studijų ir kitų įmokų mokėjimo ir administravimo tvarkos aprašas

  Parsisiųsti >
 • Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašas

  Parsisiųsti >
 • Studijų reglamentas

  Parsisiųsti >
 • Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas

  Parsisiųsti >
 • Marijampolės kolegijos studijų rašto darbų apipavidalinimo reikalavimai

  Parsisiųsti >
 • Marijampolės kolegijos baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentas

  Parsisiųsti >
 • Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo tvarkos aprašas

  Parsisiųsti >
 • Studentų rotacijos tvarka

  Parsisiųsti >
 • Studijų krepšelio grąžinimas

  Parsisiųsti >