Studijų tvarkos dokumentai

 • Marijampolės kolegijos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašas

  Parsisiųsti >
 • Marijampolės kolegijos studijų ir kitų įmokų mokėjimo ir administravimo tvarkos aprašas

 • Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašas

  Parsisiųsti >
 • Studijų kaina vienam semestrui 2021-2022 m.

  Parsisiųsti >
 • Studijų kaina vienam semestrui 2020-2021 m.

  Parsisiųsti >
 • Studijų kaina vienam semestrui 2019-2020 m.

 • Studijų kaina vienam semestrui 2018-2019 m.m.

 • Studijų reglamentas

  Parsisiųsti >
 • Studijų pasiekimų lygmenų aprašas

  Parsisiųsti >
 • Marijampolės kolegijos studijų rašto darbų apipavidalinimo reikalavimai

  Parsisiųsti >
 • Marijampolės kolegijos baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentas

  Parsisiųsti >
 • Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas

 • Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo tvarkos aprašas

  Parsisiųsti >
 • Studentų rotacijos tvarka

  Parsisiųsti >
 • Studijų krepšelio grąžinimas

  Parsisiųsti >

Pažymos

Žiurėti

Pažymos yra reikalingos studentams patvirtinti savo studijas kolegijoje.

Iškvietimu kolegija informuoja darbdavį apie pas jį dirbančio studento (dažniausiai ištęstinių studijų) studijų terminus ir, vadovaudamasi LR darbo kodekso 135 str., rekomenduoja  suteikti studentui apmokamas atostogas.

Pažymą ar iškvietimą galima užsisakyti užpildžius atitinkamą formą.