• Akademinė taryba
  • Kolegijos taryba
  • Inovacijų ir studijų kokybės taryba
  • Darbo taryba
  • Direktoratas
  • Apeliacinė komisija
  • Ginčų komisija
  • Studentų atstovybė MKSA
  • Etikos komitetas
  • Profesinė sąjunga