• Akademinė taryba
 • Kolegijos taryba
 • Darbo taryba
 • Direktoratas
 • Apeliacinė komisija
 • Ginčų komisija
 • Studentų atstovybė MKSA
 • Etikos komitetas
 • Profesinė sąjunga
 • Akademinės tarybos sudėtis

  Akademinės tarybos pirmininkas

  Pirmininkas dr. Kęstutis Žemaitis.

   

  Akademinės tarybos pirmininko pavaduotojas

  Virginija Giliuvienė – Verslo ir technologijų fakulteto Verslo ir ekonomikos katedros lektorė

   

  Akademinės tarybos nariai

  Dr. Vytenis Jankauskas – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos fakulteto profesorius

  Daiva Kalvaitienė – Verslo ir technologijų fakulteto Technologijų katedros lektorė

  Romalda Kasiliauskienė – Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros lektorė

  Kristina Miškinienė – Verslo ir technologijų fakulteto Verslo ir ekonomikos katedros lektorė

  Ilona Mulerenkienė – Studijų ir karjeros skyriaus vedėja

  Alė Murauskienė – Marijampolės kolegijos direktorė

  Rimvydas Šoblinskas – Verslo ir technologijų fakulteto Technologijų katedros lektorius

  Dr. Bernardas Vaznonis – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos  plėtros fakulteto prodekanas

  Gintautas Žimaila – Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektorius

  Arūnas Žukauskas –  Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros lektorius

  Gytė Kurtinaitytė  – VAK20NS gr. studentė

  Rugilė Skamaročiūtė – VP19NS gr. studentė

  Tautvydas Miliūnas – VAK20NS gr. studentas

   

  Akademinės tarybos veiklos ataskaitos

     2020 m. ataskaita

     2019 m. ataskaita

     2018 m. ataskaita

     2017 m. ataskaita

     2016 m. ataskaita

     2015 m. ataskaita

     2013 rugsėjo/2014 m. ataskaita

    2012/2013 m.m. ataskaita

     2011/2012 m. m. ataskaita

     2009/2010 m. m. ataskaita

     2008/2009 m. m. ataskaita

 • Kolegijos tarybos sudėtis

  Kolegijos tarybos pirmininkė

  Prof. dr. Snieguolė Matulienė – Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos dekanė

  Kolegijos tarybos pirmininkės pavaduotojas

  Kęstutis Svitojus

  Kolegijos tarybos nariai

  Arvydas Bekeris – Marijampolės sav. Administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo sk. vedėjas – vyriausiasis architektas

  Vladas Beržanskis – Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanas

  Rimas Bradūnas – Marijampolės kolegijos lektorius

  Valė Sorakaitė – Marijampolės kolegijos lektorė

  Edvinas Šalčiūnas – Marijampolės kolegijos alumnų atstovas

  Kęstutis Traškevičius – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas

  Vaida Vosyliūtė – Marijampolės kolegijos studentų atstovybės prezidentė

  Kolegijos tarybos nutarimai

 • Darbo tarybos sudėtis

  Jurgita Šmulkštytė

  Rima Klasavičienė

  Zigmas Mickevičius

 • Direktorato pirmininkė

  Alė Murauskienė – kolegijos direktorė

  Direktorato nariai

  Ilona Mulerenkienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei ir mokslo taikomajai veiklai;

  Marius Žitkus, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir projektinei veiklai;

  Vladas Beržanskis, Verslo ir technologijų fakulteto dekanas;

  Kęstutis Traškevičius, Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas;

  Kristina Miškinienė, Studijų ir karjeros skyriaus vadovė;

  Odeta Gluoksnytė, Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyriaus vadovė;

  Jurgita Šmulkštytė, Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovė;

  Gražina Jurevičienė, Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovė;

  Artūras Lazauskas, Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro vadovas;

  Laima Vaičiūnienė, Informacijos ir studijų šaltinių centro vadovė;

  Edita Kulikauskienė, Marijampolės kolegijos, Marijampolės regiono gamtos mokslų, inžinerijos, matematikos tyrimų, atviros prieigos centro vadovė.

 • Apeliacinė komisija priima studentų apeliacijas dėl studijuojamo dalyko tarpinio, galutinio vertinimo organizavimo tvarkos ir/ar vertinimo; baigiamojo vertinimo organizavimo tvarkos pažeidimo; dėl studijų rezultatų įskaitymo. Dėl baigiamųjų egzaminų (baigiamųjų darbų gynimo) įvertinimo apeliacijos nenagrinėjamos. Apeliacinė komisija sprendžia, ar apeliacijoje išdėstytas prašymas yra pakankamai motyvuotas ir pradeda apeliacijos nagrinėjimą iš esmės pagal šiame Reglamente nustatytą tvarką. Nemotyvuoti prašymai apeliacine tvarka nenagrinėjami.

  Kreipimosi į apeliacinę komisiją tvarka:
  • Prašymai turi būti motyvuoti ir pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo studijuojamo dalyko tarpinio, galutinio vertinimo organizavimo tvarkos pažeidimo ir/ar vertinimo paskelbimo datos ar baigiamojo vertinimo organizavimo tvarkos pažeidimo datos ar apeliantui nesutikus su studijų rezultatų įskaitymu.
  • Apeliacijos registruojamos direkcijoje ir perduodamos Apeliacinės komisijos pirmininkui.
  • Iki Apeliacinės komisijos posėdžio studentas turi teisę peržiūrėti savo įvertintą darbą.

  Apeliacinės komisijos nuostatai

  Apeliacinės komisijos sudėtis

  Virginija Giliuvienė – Verslo ir ekonomikos katedros lektorė,

  Rima Klasevičienė – PMSD katedros lektorė,

  Kristina Miškinienė – Studijų ir karjeros skyriaus vadovė,

   Inesa Barzdaitytė – VAK20NS studijų grupės studentė,

  Rugilė Skamaročiūtė – VP19NS studijų grupės studentė.

 • Ginčų komisija sprendžia studentų ir administracijos, studentų ir dėstytojų, studentų ir kitų Kolegijos darbuotojų ginčus, susijusius su mokslo ir studijų veikla.

  Ginčų komisijos nuostatai

  Kreipimosi į ginčų nagrinėjimo komisiją tvarka

  • Asmuo prašymą nagrinėti ginčą pateikia per 10 kalendorinių dienų nuo ginčytino įvykio dienos.
  • Į Ginčų komisiją kreipiamasi raštu dėl asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimų arba tada, kai asmenys nepatenkinti kolegijos administracijos ar jos įgalioto asmens atsakymu į pareiškimą arba skundą, bei tuo atveju, kai atsakymo negavo per 15 kalendorinių dienų.
  • Asmuo prašymą Ginčų komisijai (prašyme turi būti nurodyta ginčo priežastis ar ginčytina situacija) užregistruoja Kolegijos administracijos raštinėje ir, esant reikalui, su ginču susijusią medžiagą per tris darbo dienas perduoda komisijos pirmininkui
  • Kolegijos administracijos raštinė informuoja Kolegijos direktorių bei Ginčų komisijos pirmininką apie gautą skundą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos.

  Ginčų komisijos sudėtis

  Ginčų komisijos pirmininkė

  Kristina Miškinienė – Studijų ir karjeros skyriaus vadovė / Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė

  El. paštas kristina.miskiniene@mkolegija.lt

  Tel. Nr. 8-650-93643

  Ginčų komisijos nariai

  Ilona Mulerenkienė – Direktoriaus pavaduotoja akademinei ir mokslo taikomajai veiklai,

  Danutė Mickevičienė – Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros  vedėja,

  Gytė Spudytė – SD19NS gr. studentę,

  Markas Grajauskas – VAK20NS gr. studentą,

  Tautvydas Miliūnas – VAK20NS gr. studentą).

   

 • Marijampolės kolegijos studentų atstovybė – Marijampolės studentijai atstovaujanti, nepolitinė, demokratiniais, visuomeniniais pagrindais dirbanti institucija, kurios veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Atstovybė dirba Marijampolės studentijos labui, gina jų teises ir interesus, atstovauja jiems kolegijoje, Marijampolės mieste ir už jo ribų, aktyviai dalyvauja Lietuvos studentų atstovybių sąjungos veikloje atstovaujant studentiją nacionaliniu mastu.

  IMG_7485               

  Studentų atstovybės tikslas – atstovauti studentus regioniniu ir nacionaliniu mastu, svarstant įvairiausius su studentais susijusius klausimus. Atstovybė taip pat yra ir ta vieta, kur atėjęs visada gali gerai praleisti laiką ar užduoti rūpimus klausimus, nepaisant to ar jie yra apie studijų procesus ar apie laisvalaikį.

  MKSA Vizija – Pilietiškas ir aktyvus studentas vieningoje Marijampolės kolegijos studentų bendruomenėje.MKSA Misija – Kokybiškai atstovauti studentams, kuriant jiems palankias studijų sąlygas ir turiningą laisvalaikį.Studentų atstovybėje vykdoma plati veikla, tad kiekvienas čia atėjęs gali rasti veiklą, kuri jam bus mėgstama. Studentų atstovybėje yra šie komitetai: Laisvalaikio klubas – tai studentų kolektyvas, kuriame kuriamos genialios idėjos, organizuojami šaunūs renginiai, vakarėliai bei atrakcijos; besidomintiems studijų kokybe, skirtas Soc. akademinių reikalų komitetas; Žmogiškųjų išteklių komitetas skirtas tiems, kurie mėgsta bendrauti ir aplink save suburti daug žmonių, domėtis tuo, kas patinka kitiems ir rūpintis klausimais, kurie kyla atstovybės viduje. Informacinio komiteto pagrindinė funkcija rūpintis aktualios informacijos sklaida, na o LSP komitetas rūpinasi visais klausimais susijusiais su studento pažymėjimo išdavimu, teikiamomis nuolaidomis ir kt. Tad, jeigu prisijungus prie vieno komiteto, ilgainiui nepatiks jo veikla, visada galima pasirinkti kitą.Su mumis visada galima bendrauti el. paštu president@mksa.lt arba tiesiogiai susisiekus duotais kontaktais, kuriuos rasite internetinėje svetainėje www.mksa.lt.Mes niekada studentui nepasakome NE, todėl nebijokite į mus kreiptis ir prisijungti prie mūsų veiklos!!!

  Truputis istorijos…

  …2001m. rugsėjo 11d. – Marijampolės kolegijos studentų atstovybės (MKSA) veiklos pradžia. Šią dieną buvo patvirtinti pirmieji studentų atstovybės (SA) įstatai, viešai paskelbti nariai bei išrinktas pirmasis prezidentas. 2001 m. gegužės 14 d. MKSA įteisinta kaip juridinis asmuo. MKSA istorijoje tai buvo svarbus žingsnis link savarankiškumo ir sustiprėjimo. Tikriausiai kyla klausimas, kam reikalinga ši savivalda? Atsakymas būtų labai paprastas: studentų atstovybė pirmiausia atstovauja visai Marijampolės kolegijos (MK) studentijai, gina jų teises ir pareigas, rūpinasi geresnėmis studijų, gyvenimo bendrabutyje sąlygomis, domisi kitais studentams rūpimais klausimais.

  MKSA veikla labai plati. Ji apima ne tik socialinius, akademinius klausimus, bet ir studentų laisvalaikio organizavimą. Taip pat MKSA rengia projektus, vykdo akcijas.

  Mūsų organizuojami renginiai jau tapo tradiciniais: Rugsėjo 1-oji, „Fuksynos“, „Valentynkė“, „Metų Dėstytuvas“ bei daugelis kitų. MKSA organizuojamų renginių linksmiausioji vakaro dalis vyksta pramogų centre „Lūna“. Vykdomi renginiai skirti ne tik studentams, bet visai akademinei bei miesto bendruomenei. Žinoma, MKSA kasmet tobulėja, todėl atsiranda vis daugiau naujų idėjų, naujo pobūdžio renginių.

  Nuo 2004 m. rugsėjo mėnesio veikia interneto svetainė www.mksa.lt. Svetainėje veikia forumas, kuriame galite pasisakyti įvairiomis temomis, pateikti klausimus, į kuriuos Jums atsakys už konkrečią sritį atsakingi MKSA nariai. Norintiems bendrauti yra galimybė įsijungti į pokalbių svetainę. Puslapyje galite peržiūrėti jau įvykusių renginių linksmiausias akimirkas bei atsiliepimus. Norintiems susipažinti su atstovybės nariais pagelbės specialiai sukurta skiltis apie MKSA narius.

  Manome, kad studentai turi ne tik aktyviai dalyvauti studijų procese, mokytis ir visokeriopai tobulėti, bet ir dalyvauti kuriant bei gerinant savo miesto įvaizdį, siekti įgyvendinti naujas idėjas, rodyti iniciatyvą, semtis patirties iš miesto bendruomenės.

  Marijampolės kolegijos studentų atstovybė į savo gretas kviečia visus, besidominčius aktyvia veikla ir norinčius joje dalyvauti.

  Studentų atstovybės kontaktai

  Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
  Studentų atstovybės prezidentas  Vaida Vosyliūtė president@mksa.lt
  Informacinio komiteto koordinatorius  Edita Jankauskaitė informaciniskom.mksa@gmail.com
  Laisvalaikio klubo koordinatorius  Darija Stankaitytė mksa.laisvalaikioklubas@gmail.com
  LSP koordinatorius  Daumantas Panitauskas  lspmksa@gmail.com
  Socakademinio komiteto koordinatorius  Rugilė Skamaročiūtė socakademinis.mkolegija@gmail.com
  Žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatorius  Gytė Spūdytė zmogiskieji.istekliai.komitetas@gmail.com
 • Marijampolės kolegijos akademinės tarybos 2018 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. AT-6 patvirtintas Marijampolės kolegijos Etikos komitetas:

  Etikos komiteto pirmininkė

  Dr. Regina Andriukaitienė – Verslo ir ekonomikos katedros vedėja

  El. paštas regina.andriukaitiene@mkolegija.lt

  Tel. Nr. +370 602 33398

  Etikos komiteto nariai

  Kazys Balickas, lektorius, Marijampolės kolegijos profesinės organizacijos atstovas;

  Ilona Grigaitienė, UAB „Art Glacio“ vyriausioji buhalterė;

  dr. Salomėja Karasevičiūtė, Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektorė;

  Vilma Riškevičienė, Technologijų katedros lektorė;

  Vilma Ratkevičienė, Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė;

  Inesa Barzdaitytė, VAK20NS grupės studentė;

  Tautvydas Miliūnas, VAK20NS grupės studentas;

  Rugilė Ražukaitė, VAK20NS grupės studentė.

 • KAIP TAPTI NARIU?

  Profesinė sąjunga atstovauja švietimo darbuotojams visais švietimo administravimo lygiais.

  Mūsų organizacija gina savo narių socialinius-ekonominius interesus; pažeidus darbuotojo teises darbe savo narius giname teisinėmis ir kitomis būtinomis priemonėmis.

  LŠDPS nariu gali tapti visi švietimo sistemoje dirbantys darbuotojai, išskyrus ugdymo įstaigų ir švietimo administracijos grandžių vadovus.

  Visą reikalingą teisinę informaciją, dokumentų pavyzdžius šiam veiksmui atlikti  jums suteiks mūsų profesinė organizacijos komitetas. Kreiptis į profesinės organizacijos pirmininką Gintautą Žimailą, tel. 8-686-75545.

  Kviečiame aktyviau įsijungti į mūsų profesinės organizacijos veiklą. Tik būdami skaitlingi galėsime išspręsti Jūsų ir visų mūsų rūpimus klausimus.

   

  KONTAKTAI

  Komiteto pirmininkas

  Gintautas Žimaila, tel. 8-686-75545, el. paštas gintautas.zimaila@mkolegija.ltgintautas.zimaila123@gmail.com.