Europos Sąjungos projektai

Informacija apie investicijų projektą „Studijų aplinkos ir infrastruktūros tobulinimas, įgyvendinant regioninės kolegijos modelį“, kuris finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų (Europos regioninės plėtros fondo).

STEAM atviros prieigos centrai kuriami įgyvendinant ES investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto veiklos yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.