Marijampolės kolegija

Direktorė ir pavaduotojai

Marijampolės kolegija

P. Armino g. 92-4, 68125 Marijampolė
Įstaigos kodas 211967140
PVM mokėtojo kodas LT119671416
Sąskaita LT63 7300 0100 9292 7444, AB „Swedbank“, BK 73000.
Telefonas +370 616 43712
El. paštas direkcija@mkolegija.lt

Asmens duomenų apsaugos specialistas

Duomenų apsaugos pareigūnas
asmensduomenys@sdg.lt

Buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius

Irma Mockevičiūtė
Vyriausioji finansininkė

8 682 51276
mockeviciute.irma@mkolegija.lt

Vida Miciutienė
Vyriausioji specialistė

8 655 16007
vida.miciutiene@mkolegija.lt

Darbų saugos, sveikatos, civilinės ir gaisrinės saugos specialistė

Ramutė Jančauskienė
Darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir gaisrinės saugos specialistė

8 652 38599
ramute.jancauskiene@mkolegija.lt

Dokumentų valdymo tarnyba

Vilija Meleckienė
Dokumentų valdymo tarnybos administratorė

8 616 43712
rastine@mkolegija.lt

Ramutė Jančauskienė
Archyvarė

8 652 38599
archyvas@mkolegija.lt

Edita Kvederavičienė
Referentė

8 616 43712
direkcija@mkolegija.lt

Edukacinio aukštojo mokslo studijų centras

Živilė Myru
Edukacinio aukštojo mokslo studijų centro metodininkė

8 652 90459
tsc@mkolegija.lt

Infrastruktūros ir paslaugų skyrius

Gediminas Čerkauskas
Infrastruktūros ir paslaugų skyriaus vadovas

8 674 38509
8 685 32877
gediminas.cerkauskas@mkolegija.lt

Siga Kunigiškienė
Bendrabučio administratorė

8 343 98904
8 621 12607
siga.kunigiskiene@mkolegija.lt

Informacijos ir studijų šaltinių centras

Jurgita Schroeder

Informacijos ir studijų šaltinių centro vadovė

jurgita.schroeder@mkolegija.lt

Janina Alenskienė

Bibliotekininkė

8 652 92694

biblioteka@mkolegija.lt
janina.alenskiene@mkolegija.lt

Rita Pilkauskienė

Bibliotekininkė

8 652 92694

biblioteka@mkolegija.lt
rita.pilkauskiene@mkolegija.lt

Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centras

Artūras Lazauskas

Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro vadovas

8 652 10141

kompiuteristas@mkolegija.lt
itc@mkolegija.lt

303 kab.

Vyresnysis specialistas kokybei

Virginija Giliuvienė

Vyresnioji specialistė kokybei

8 620 22285

virginija.giliuviene@mkolegija.lt

206 kab.

Kapelionas

Kęstutis Žemaitis

Kapelionas

8 686 92 640

kestutis.zemaitis@mkolegija.lt

kestutis.zemaitis@gmail.com

Komunikacijos ir marketingo skyrius

Gražina Jurevičienė

Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovė

8 652 41021

viesiejirysiai@mkolegija.lt
grazina.jureviciene@mkolegija.lt

220 kab.

Ona Janulevičienė

Komunikacijos ir marketingo skyriaus specialistė

8 650 23856

ona.januleviciene@mkolegija.lt

Meninės, sportinės veiklos vadovai

Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

Jurgita Šmulkštytė

Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovė

8 612 88093

personalas@mkolegija.lt

 

Eglė Žukauskienė

Vyresnioji specialistė viešiesiems pirkimams

egle.zukauskiene@mkolegija.lt

 

Edita Kvederavičienė

Personalo specialistė

8 616 03074

edita.kvederaviciene@mkolegija.lt

Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyrius

Odeta Gluoksnytė

Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyriaus vadovė

8 688 28840

odeta.gluoksnyte@mkolegija.lt

Monika Pileckaitė

Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyriaus vadybininkė

8 652 90477

international@mkolegija.lt
monika.pileckaite@mkolegija.lt

Studentų atstovybė

Studentų atstovybės prezidentas

mksa@mkolegija.lt

Studijų ir karjeros skyrius

Kristina Miškinienė

Studijų ir karjeros skyriaus vadovė

8 612 88087

kristina.miskiniene@mkolegija.lt

205 kab.

Miglė Ašeriškytė

Studijų ir karjeros skyriaus metodininkė

8 612 88087

migle.aseriskyte@mkolegija.lt

Dalia Miliuvienė

Studijų ir karjeros skyriaus metodininkė

8 612 88087

dalia.miliuviene@mkolegija.lt

Verslo praktinio mokymo firma „Marko Mantingėlė

Živilė Myru

Verslo praktinio mokymo firmos vadovė

8 652 90459

tsc@mkolegija.lt

Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas
Verslo ir technologijų fakultetas

Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros nariai

Katedros vedėja, lektorė – Romalda Kasiliauskienė, romalda.kasiliauskiene@mkolegija.lt

Katedros sekretorė – Žymantė Šarkauskaitė, 8 650 52340, pmsdk@mkolegija.lt

 

Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros nariai

Katedros vedėja, lektorė – Danutė Mickevičienė, danute.mickeviciene@mkolegija.lt

Katedros sekretorė – Žymantė Šarkauskaitė, 8 650 52340, tvkk@mkolegija.lt

Technologijų katedros nariai

Katedros vedėja, lektorė – Daiva Kalvaitienė, daiva.kalvaitiene@mkolegija.lt

Katedros sekretorė – Kristina Gramienė, 8 650 53715, tk@mkolegija.lt

Verslo ir ekonomikos katedros nariai

Katedros vedėja, doc. daktarė – Regina Andriukaitienė, regina.andriukaitiene@mkolegija.lt

Katedros sekretorė – Ingrida Padimanskė, 8 650 92873, ingrida.padimanske@mkolegija.lt

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
Vladas Beržanskis Lektorius vladas.berzanskis@mkolegija.lt
Aušra Gabrevičienė Lektorė ausra.gabreviciene@mkolegija.lt
Virginija Giliuvienė Lektorė virginija.giliuviene@mkolegija.lt
Jolita Greblikaitė Doc. daktarė jolita.greblikaite@mkolegija.lt
Kristina Miškinienė Lektorė kristina.miskiniene@mkolegija.lt
Birutė Petrošienė Lektorė birute.petrosiene@mkolegija.lt
Ingrida Pucėtienė Asistentė ingrida.pucetiene@mkolegija.lt
Danguolė Šidlauskienė Lektorė danguole.sidlauskiene@mkolegija.lt
Bernardas Vaznonis Doc. daktaras bernardas.vaznonis@mkolegija.lt
Milita Vienažindienė Doc. daktarė milita.vienazindiene@mkolegija.lt
Linas Stabingis Doc. daktaras linas.stabingis@mkolegija.lt