Marijampolės kolegija

Direktorė ir pavaduotojai

Marijampolės kolegija

P. Armino g. 92-4, 68125 Marijampolė
Įstaigos kodas 211967140
PVM mokėtojo kodas LT119671416
Sąskaita LT63 7300 0100 9292 7444, AB „Swedbank“, BK 73000.
Telefonas +370 616 43712
El. paštas direkcija@mkolegija.lt

Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas
Verslo ir technologijų fakultetas

Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas

asmensduomenys@sdg.lt

Finansinės apskaitos skyrius

Daiva Ivanauskienė

Vyriausioji finansininkė

daiva.ivanauskiene@mkolegija.lt

+370 655 16007

Alma Vasiliauskienė

Apskaitininkė

alma.vasiliauskiene@mkolegija.lt

Fakultetų dekanatai

Regina Melkūnienė

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto sekretorė-referentė

esdf@mkolegija.lt

+370 616 43713

Domantė Volteraitytė

Verslo ir technologijų fakulteto sekretorė-referentė

vtf@mkolegija.lt

+370 616 43714

Dokumentų valdymo tarnyba

Vilija Meleckienė
Dokumentų valdymo tarnybos administratorė

+370 616 43712
rastine@mkolegija.lt

Rita Pilkauskienė
Archyvarė

+370 652 38599
rita.pilkauskiene@mkolegija.lt

Domantė Volteraitytė
Referentė

+370 616 43712
direkcija@mkolegija.lt

Edukacinis aukštojo mokslo studijų centras

+370 652 90459tsc@mkolegija.lt

Infrastruktūros ir paslaugų skyrius

Raimondas Žibūda Infrastruktūros ir paslaugų skyriaus vadovas

+370 699 40860

raimondas.zibuda@mkolegija.lt

Siga Kunigiškienė
Bendrabučio administratorė

+370 343 98904
+370 621 12607
siga.kunigiskiene@mkolegija.lt

Informacijos ir studijų šaltinių centras

Laima Vaičiūnienė

Informacijos ir studijų šaltinių centro vadovė

+370 658 00308

laima.vaiciuniene@mkolegija.lt

Janina Alenskienė

Bibliotekininkė

+370 652 92694

biblioteka@mkolegija.lt
janina.alenskiene@mkolegija.lt

Rita Pilkauskienė

Bibliotekininkė

+370 652 92694

biblioteka@mkolegija.lt
rita.pilkauskiene@mkolegija.lt

Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centras

Artūras Lazauskas

Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro vadovas

+370 652 10141

itc@mkolegija.lt

Gintaras Misiurevičius

IT specialistas

+370 631 81985

gintaras.misiurevicius@mkolegija.lt

303 kab.

Vyresnysis specialistas kokybei

Vaiva Koncevičiūtė

Vyresnioji specialistė kokybei

+370 650 53715

vaiva.konceviciute@mkolegija.lt

206 kab.

Kapelionas

Kęstutis Žemaitis

Kapelionas

+370 686 92 640

kestutis.zemaitis@mkolegija.lt

kestutis.zemaitis@gmail.com

Komunikacijos ir marketingo skyrius

Gražina Jurevičienė

Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovė

+370 652 41021

viesiejirysiai@mkolegija.lt

Ina Miniotienė

Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovė (atostogose vaikui prižiūrėti)

Ona Janulevičienė

Komunikacijos ir marketingo skyriaus specialistė

+370 650 23856

ona.januleviciene@mkolegija.lt

Meninės, sportinės veiklos vadovai

Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

Jurgita Šmulkštytė

Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovė

+370 612 88093

personalas@mkolegija.lt

Edita Kvederavičienė

Personalo specialistė

+370 616 03074

edita.kvederaviciene@mkolegija.lt

Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyrius

Odeta Gluoksnytė

Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyriaus vadovė

+370 688 28840

odeta.gluoksnyte@mkolegija.lt

international@mkolegija.lt

Darius Nemura

Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyriaus vadybininkas

+370 652 90477

darius.nemura@mkolegija.lt

Judita Simonavičienė

Projektinės veiklos vadovė

+370 650 93643

judita.simonaviciene@mkolegija.lt

 

Studentų atstovybė

Studentų atstovybės prezidentė

Vilija Botyrienė

+370 609 62713

mksa@mkolegija.lt

Studijų ir karjeros skyrius

Kristina Miškinienė

Studijų ir karjeros skyriaus vadovė

+370 612 88087

kristina.miskiniene@mkolegija.lt

205 kab.

Miglė Ašeriškytė

Studijų ir karjeros skyriaus metodininkė, vyresnioji specialistė karjerai

+370 612 88087

migle.aseriskyte@mkolegija.lt

Dalia Miliuvienė

Studijų ir karjeros skyriaus metodininkė

+370 612 88087

dalia.miliuviene@mkolegija.lt

Verslo praktinio mokymo firma „Marko Mantingėlė“

Živilė Myru

+370 652 90459

zivile.myru@mkolegija.lt

Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros nariai

Katedros vedėja, lektorė – Romalda Kasiliauskienė, romalda.kasiliauskiene@mkolegija.lt

Katedros sekretorė – Laura Pečkienė +370 650 59838, pmsdk@mkolegija.lt

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
Živilė Advilonienė Docentė, daktarė zivile.adviloniene@mkolegija.lt
Kazys Balickas Lektorius kazys.balickas@mkolegija.lt
Ermana Grincienė Asistentė ermana.grinciene@mkolegija.lt
Gražina Jakovickienė Lektorė grazina.jakovickiene@mkolegija.lt
Salomėja Karasevičiūtė Docentė, daktarė salomeja.karaseviciute@mkolegija.lt
Rima Klasavičienė Lektorė rima.klasaviciene@mkolegija.lt
Aušra Kupčinskienė Asistentė ausra.kupcinskiene@mkolegija.lt
Skirmantė Makarevičienė Asistentė skirmante.makareviciene@mkolegija.lt
Jurgita Mikulionė Lektorė jurgita.mikulione@mkolegija.lt
Daina Misiukevičienė Asistentė daina.misiukeviciene@mkolegija.lt
Alė Murauskienė Lektorė ale.murauskiene@mkolegija.lt
Jolanta Pivorienė Docentė, daktarė jolanta.pivoriene@mkolegija.lt
Romas Prakapas Docentas, daktaras romas.prakapas@mkolegija.lt
Audronė Putauskienė Lektorė audrone.putauskiene@mkolegija.lt
Svajonė Rainienė Lektorė svajone.rainiene@mkolegija.lt
Justinas Sadauskas Docentas, daktaras justinas.sadauskas@mkolegija.lt
Rasa Slankauskienė Asistentė rasa.slankauskiene@mokolegija.lt
Egidijus Tulickas Lektorius egidijus.tulickas@mkolegija.lt
Laima Vaičiūnienė Lektorė laima.vaiciuniene@mkolegija.lt
Nijolė Vasylienė Lektorė nijole.vasyliene@mkolegija.lt
Nijolė Večkienė Profesorė, habilituota daktarė nijole.veckiene@mkolegija.lt
Vaida Vitkauskienė Lektorė vaida.vitkauskiene@mkolegija.lt
Edita Vosylienė Lektorė edita.vosyliene@mkolegija.lt
Irena Žemaitaitytė Profesorė, daktarė irena.zemaitaityte@mkolegija.lt

Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros nariai

Katedros vedėja, lektorė – Danutė Mickevičienė, danute.mickeviciene@mkolegija.lt

Katedros sekretorė – Žymantė Šarkauskaitė, +370 650 52340, tvkk@mkolegija.lt

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
Neringa Ankudavičienė Lektorė ner.anku@mkolegija.lt
Vida Balickienė Lektorė vida.balickiene@mkolegija.lt
Svetlana Barauskienė Asistentė svetlana.barauskiene@mkolegija.lt
Linas Baublys Docentas, daktaras linas.baublys@mkolegija.lt
Rimas Bradūnas Lektorius rimas.bradunas@mkolegija.lt 
Nerijus Brinevičius Lektorius nerijus.brinevicius@mkolegija.lt 
Odeta Gluoksnytė Lektorė odeta.gluoksnyte@mkolegija.lt 
Ilona Grybauskienė Asistentė ilona.grybauskiene@mkolegija.lt 
Liudmila Kaluškevičienė Lektorė liudmila.kaluskeviciene@mkolegija.lt
Sigitas Kireilis Lektorius sigitas.kireilis@mkolegija.lt
Eglė Kirpienė Lektorė egle.kirpiene@mkolegija.lt 
Domas Kriščiūnas Asistentas domas.krisciunas@mkolegija.lt 
Danguolė Micutienė Lektorė danguole.micutiene@mkolegija.lt 
Živilė Myru Lektorė zivile.myru@mkolegija.lt 
Ilona Mulerenkienė Lektorė ilona.mulerenkiene@mkolegija.lt 
Aivaras Naujalis Lektorius aivaras.naujalis@mkolegija.lt 
Rūta Neveckienė Lektorė ruta.neveckiene@mkolegija.lt 
Andrejus Novikovas Profesorius, daktaras andrejus.novikovas@mkolegija.lt 
Eglė Privenienė Lektorė egle.priveniene@mkolegija.lt 
Jurgita Puzarė Lektorė jurgita.puzare@mkolegija.lt
Dileta Ravinienė Lektorė dileta.raviniene@mkolegija.lt 
Valė Sorakaitė Lektorė vale.sorakaite@mkolegija.lt 
Vykintas Stumbrys Lektorius vykintas.stumbrys@mkolegija.lt 
Vilma Tamulienė Docentė, daktarė vilma.tamuliene@mkolegija.lt
Kęstutis Traškevičius Lektorius kesutis.traskevicius@mkolegija.lt 
Leif Tvilum Docentas leif.tvilum@mkolegija.lt
Dalija Valaitienė Lektorė dalija.valaitiene@mkolegija.lt 
Colin Vhite Lektorius colin.white@mkolegija.lt
Kęstutis  Žemaitis Profesorius, habilituotas daktaras kestutis.zemaitis@mkolegija.lt
Kęstutis Žiemys Lektorius kestutis.ziemys@mkolegija.lt 
Gintautas Žimaila Lektorius gintautas.zimaila@mkolegija.lt 
Arūnas Žukauskas Lektorius arunas.zukauskas@mkolegija.lt 

Technologijų katedros nariai

Katedros vedėja, lektorė Vaiva Koncevičiūtė, vaiva@konceviciute.lt

Katedros sekretorė – Kristina Gramienė, +370 650 53715, tk@mkolegija.lt

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
Valdas Bagdonas Lektorius valdas.bagdonas@mkolegija.lt
Germanas Budnikas Docentas, dr. germanas.budnikas@mkolegija.lt
Mantas Budreika Lektorius mantas.budreika@mkolegija.lt
Aurimas Čėsna Lektorius aurimas.cesna@mkolegija.lt
Dalius Makackas Docentas, dr. dalius.makackas@mkolegija.lt
Jolita Matukaitienė Lektorė jolita.matukaitiene@mkolegija.lt
Dalia Miliuvienė Lektorė dalia.miliuviene@mkolegija.lt
Jūratė Mikalauskienė Lektorė jurate.mikalauskiene@mkolegija.lt
Regina Misevičienė Docentė dr. regina.miseviciene@mkolegija.lt
Vilma Riškevičienė Lektorė vilma.riskeviciene@mkolegija.lt
Ginta Šnipaitienė Lektorė ginta.snipaitiene@mkolegija.lt
Rimvydas Šoblinskas Lektorius rimvydas.soblinskas@mkolegija.lt
Arnoldas Užupis Docentas, dr. arnoldas.uzupis@mkolegija.lt
Egidijus Vasiliauskas Asistentas egidijus.vasiliauskas@mkolegija.lt
Marius Vilkys Lektorius marius.vilkys@mkolegija.lt
Eugenijus Vosylius Lektorius eugenijus.vosylius@mkolegija.lt

Verslo ir ekonomikos katedros nariai

Katedros vedėja, doc. daktarė – Regina Andriukaitienė, regina.andriukaitiene@mkolegija.lt

Katedros sekretorė – Kristina Gramienė, +370 650 53715, tk@mkolegija.lt

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
Vladas Beržanskis Lektorius vladas.berzanskis@mkolegija.lt
Aušra Gabrevičienė Lektorė ausra.gabreviciene@mkolegija.lt
Virginija Giliuvienė Lektorė virginija.giliuviene@mkolegija.lt
Jolita Greblikaitė Doc. daktarė jolita.greblikaite@mkolegija.lt
Kristina Miškinienė Lektorė kristina.miskiniene@mkolegija.lt
Birutė Petrošienė Lektorė birute.petrosiene@mkolegija.lt
Ingrida Pucėtienė Asistentė ingrida.pucetiene@mkolegija.lt
Danguolė Tupčiauskienė Lektorė danguole.sidlauskiene@mkolegija.lt
Bernardas Vaznonis Doc. daktaras bernardas.vaznonis@mkolegija.lt
Milita Vienažindienė Doc. daktarė milita.vienazindiene@mkolegija.lt
Linas Stabingis Doc. daktaras linas.stabingis@mkolegija.lt
Skip to content