Tarptautinė narystė

Marijampolės kolegijos narystė tarptautinėse asociacijose grindžia, lemia bei daro įtaką kolegijos tarptautinio bendradarbiavimo galimybėms ir prioritetams, leidžia dalyvauti tarptautinėse Europos švietimo programose, įgyvendinti tarptautinius projektus ir skatina dėstytojų bei studentų mobilumą.

Marijampolės kolegija dalyvauja projekte „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą“, kurio tikslas plėtoti sumanųjį valdymą viešajame sektoriuje, perteikiant Norvegijos partnerio žinias ir gerąją patirtį ir įgalinant regioninę tvarią plėtrą, taip prisidedant prie regioninės politikos tikslų, regioninės plėtros įgyvendinimo ir pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi, žiniomis ir jas adaptuojant Lietuvos Respublikos savivaldybių institucijose bei įstaigose.
Programa: NOR-LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas”.
Priemonė: NOR-LT10-VRM-01-TF.
Projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinį mechanizmą ir Norvegijos finansinį mechanizmą
Projekto partneriai: Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla, Molėtų rajono savivaldybės administracija, Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenos socialinės globos namai, Kauno rajono savivaldybės administracija, Marijampolės kolegija, Asker Næringsråd (Norvegija), Fleksibel utdanning Norge (Norvegija).