2023 m. brandos egzaminams organizuoti bazine mokykla Marijampolės savivaldybėje paskirta Rygiškių Jono gimnazija (jei norite perlaikyti  brandos egzaminą kitoje savivaldybėje, turite išsiaiškinti, kurioje bazinėje mokykloje vyks brandos egzaminų laikymas  ir užsiregistruoti). Perlaikantys brandos egzaminus  2023 metais, turi  pateikti prašymus iki 2022 m. lapkričio 24 d. pasirinktoje bazinėje mokykloje.  Kartu su prašymu bazinės mokyklos raštinėje privalote pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę ar pasą);

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą).

Teikdami prašymą,  turėsite sumokėti  nustatyto dydžio  mokestį –  14,48 euro už  pasirinktą dalyko brandos egzaminą.