Sausio 20, 2021

UŽSIENIO LIETUVIŲ, STUDIJUOJANČIŲ LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE DĖMESIUI!!!

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2021 m. pavasario semestre, nuo 2021 m. sausio 20 d. iki 2021 m. vasario 20 d. privalo:

  1. Užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondo) interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu Fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.
  1. Studentas, kuris dėl paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.
  1. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinį kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia. Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi pateikti Fondui elektroninėmis priemonėmis arba išsiųsdamas paštu.

Daugiau informacijos rasite Fondo internetiniame tinklalapyje www.vsf.lrv.lt.

Dėl išsamesnės informacijos  galima kreiptis į Studijų ir karjeros skyrių tel.  +370 61288087, el.p.studijos@mkolegija.lt

Skip to content