Rugpjūčio 16, 2023

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, ir valstybės remiamų paskolų dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis rudens semestrą gauti prašymų teikimo pradžią – 2023 m. rugpjūčio 21 d. (8:00 val.), pabaigą –  2023 m. rugsėjo 18 d. (15:00 val.)

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų teikimo termino pabaigos, Fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreikį, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašą. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų tvirtinimo data – 2023 m. spalio 2 d. 

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje, užpildyti nustatytos formos paskolos gavėjo prašymą ir pateikti jį Fondui nurodytu būdu iki 2023 m. rugsėjo 18 d. 

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas paskolos gavėjo prašymą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki paskolos gavėjo prašymų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresu https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia). 

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos: 

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies.  
  • paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 80 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (3 920 Eur).  Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 40 BSI dydžių (1 960 Eur); 
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 940 Eur). 

Primename, kad jeigu mokslo metų pradžioje studentas su banku pasirašo sutartį paskolai studijų kainai sumokėti iš karto abiem semestrams, bankas paskolą perves į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą. Pasirašius paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų kainai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo studijų institucijos sąskaitą gavimo.  

Paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo 2024 vasario 1 d. iki liepos 1 d., kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos studijų kainai sumokėti dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama.  

Studentai, pageidaujantys gauti paskolas turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti paskolos gavėjo prašymą. 

Informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite tinklalapyje: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos 

Atsakingas asmuo už valstybės remiamų paskolų teikimą: Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Stukaitė, tel.: +370 65821004, el. paštas sandra.stukaite@vsf.lt 

Papildoma informacija teikiama tel. +370 612 88 087, el. paštu: studijos@mkolegija.lt 

Skip to content