Atskleisk kūrybiškumą inovatyviomis multimedijomis!
Studijuok MEDIJŲ VADYBĄ

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai
 • Mokymo ir mokymosi veiklos
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Marijampolės kolegijos Medijų vadybos studijų programos tikslas – rengti specialistus, kurie išmano medijų technologijas, socialinių tinklų rinkodarą, medijų turinio kūrimą, grafinį dizainą, medijų komunikaciją ir valdymą.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių.

  Nuolatinių per 3, o ištęstinių per 4 metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Atskleisk kūrybiškumą inovatyviomis multimedijomis!
  Studijuok MEDIJŲ VADYBĄ

 • Pagrindiniai studijų dalykai:

  Vadyba ir verslumas, darnioji lyderystė, socialinės medijos versle, inovacijos ir projektų valdymas, medijų technologijos, socialinių tinklų rinkodara, medijų turinio kūrimas, grafinis dizainas, medijų komunikacija ir valdymas.

 • Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, ištisinius praktinius uždavinius, video filmų peržiūrą, viešų darbų pristatymą,  projektinius bei tiriamuosius darbus, atvejų (probleminių situacijų) analizę, straipsnių rengimą, integruotas užduotis.

 • Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą dalykų studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (testai, praktiniai darbai, kursiniai darbai, seminarai). Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai.

  Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar projektinis darbas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 1 iki 10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai ar projektinio darbo pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.

   

 • Karjeros galimybės:

  • Dirbti viešojo ar privataus sektoriaus įmonių vadybininkais ar vadovais medijų srityje bei įsilieti į šio sektoriaus plėtrą.
  • Inovatyviomis rinkodaros priemonėmis kurti ir vystyti savo medijų verslą.

   

   

  Tolesnių studijų galimybės:

  Programos absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo pageidaujant studijuoti universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos vadybos ir verslo krypčių magistrantūros studijas.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Medijų vadyba
  Matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Rinkis vieną iš praktikos vietų


„Marijampolės kolegija man suteikė puikią galimybę ugdyti savo turimas vertybes, išmokti būtinų gyvenimui pamokų.“

– Jurgita