Gegužės 27, 2022

Šiandien Marijampolės kolegijoje vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Valstybė, teisė, viešieji pirkimai: aktualijos ir perspektyvos“. Į konferenciją atvyko teisės srities universitetų mokslininkai, teismų ir prokuratūrų darbuotojai, dėstytojai bei studentai, o tiems, kurie negalėjo atvykti, buvo sudaryta galimybė prisijungti ir renginyje dalyvauti nuotoliniu būdu.
Konferenciją pradėjo moderatoriai Arūnas Žukauskas, Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, Marijampolės kolegijos ESDF lektorius ir Danutė Mickevičienė, Marijampolės kolegijos ESDF Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros lektorė. Pastaroji, sveikindama susirinkusiuosius, pasidžiaugė, jog teisininkai visuomenėje įgauna vis didesnę prasmę. Dėl to konferencijos metu pristatomi ir aptariami įvairūs teisiniai klausimai bus naudingi visiems susirinkusiems.
Plenarinio posėdžio pradžioje sveikinimo žodį taręs Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Vyšniauskas pasidžiaugė, kad Marijampolės kolegija vos prieš kelis metus pradėjusi ruošti teisės krypties studentus, įrodė šių studijų reikalingumą, jų stiprumą paruošiant puikius, profesionalius teisės ir viešųjų pirkimų specialistus. Taip pat gerbiamas LR Seimo narys atkreipė dėmesį į konferencijos pranešimus, jų turinį, kviesdamas dalyvius tarpusavyje padiskutuoti ne tik apie įstatymų vykdymą, bet ir teisės gimimą, įstatymų priėmimo procesą, vertybinių nuostatų supratimą. Atsisveikindamas didžiavosi Marijampolės kolegija bei jos bendruomene, jog ji geba parengti tokius svarbius pranešimus gimtajame krašte.
Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė sveikindama susirinkusiuosius prisiminė vos prieš savaitę vykusią respublikinę mokslinę-praktinę studentų konferenciją, kurios metu jie dalijosi savo pirmaisiais moksliniais darbais. Pasak A. Murauskienės, „ši konferencija yra solidesnė apimanti ir nagrinėjanti šių dienų aktualius klausimus: karo aspektus, agresiją kaip tarptautinį nusikaltimą, Covid-19 valdymo būdus“. Taip pat aukštosios mokyklos vadovė džiaugėsi šioje konferencijoje matoma mokslininkų ir praktikų sankirta bei jų skaitomais pranešimais, kurie apima tiek teisę, tiek viešuosius pirkimus. Tai itin svarbu, nes atspindi aukštojoje mokykloje vykdomą Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programą.
Po sveikinimo kalbų prasidėjo plenarinis posėdis, kurio metu buvo skaitomi 5 pranešimai. Po trumpos pertraukos, visi konferencijos dalyviai pasiskirstė į dvi sekcijas „Šiandieninės teisinės tendencijos ir aktualijos bei „Viešųjų pirkimų ir viešųjų paslaugų problematika“. Jose, pagal numatytas konferencijos darbo kryptis: „Teisės vaidmuo valstybės vystymosi procese“, „Viešųjų pirkimų problematika ir iššūkiai“, „Teisinio reguliavimo tendencijos ES ir Lietuvoje“, „Teisės ir viešųjų pirkimų specialistų rengimo aktualijos“, pranešėjai turėjo galimybę pristatyti pasirinktą aktualią pranešimo temą, dalintis mintimis bei sukaupta patirtimi su bendraminčiais.
Aukštoji mokykla intensyviai plėtoja tarptautiškumą, tad konferencijoje dalyvavo ir į Marijampolės kolegiją atvykę svečiai (Dr. Filiz Cicioglu, Dr. Sukru Cicioglu) iš Sakarijos universiteto, Turkijos. A. Murauskienė pasidžiaugė, jog su šiuo universitetu jau ne vienerius metus sieja gražūs santykiai ir buvęs šio universiteto dėstytojas, šiuo metu dirbantis Izmar demokratiniame universitete, Mustafa Yasan atvyksta skaityti su teise susijusius dalykus kolegijos studentams.
Didžiuojamės galėdami suteikti galimybę Lietuvos ir Marijampolės savivaldybės teisėsaugos srityse dirbantiems bei teisine sistema besidomintiems savo kompetencijas ugdytis kolegijoje organizuojamose respublikinėse mokslinėse-praktinėse konferencijose.

Marijampolės kolegijos informacija

Skip to content